Regeling voor onwerkbaar weer hangt niet langer af van sectoren

 Sommige beroepen kunnen bij extreme weersomstandigheden, zoals strenge vorst, sneeuw of hoog water onmogelijk doorwerken. Ze krijgen dan tijdelijk loon in de vorm van een WW-uitkering. De regelgeving hiervoor is veranderd. De wijzigingen op een rij.