Toename werkloosheid afgevlakt

In september waren 413 duizend mensen werkloos, dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking. In vergelijking met augustus daalde de werkloosheid, en is de stijging van de afgelopen maanden afgevlakt.