Whitepaper Sociale Zekerheid

Iedere werkgever ontvangt rond 1 december weer een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking staat altijd een ziektwewet percentage en WGA-percentage genoemd welke je over je premieloon dient af te dragen. Maar waarom is het nu zo belangrijk dat je deze beschikking controleert?15 oktober 2020Topic: Ziekteverzuim & re-integratie