Het jaar van corona

2020 was het jaar van corona. Hoe zeer verschilde het op tal van terreinen met 2019?