Pensioenleeftijd werknemers en aantal gepensioneerden, 2020

Tabellen over de (gemiddelde) leeftijd bij pensionering en het aantal gepensioneerden naar leeftijd, tot en met 2020.