Digital advertising groeit verder door in crisisjaar 2020

In tegenstelling tot de negatieve groeiverwachtingen van een jaar geleden is het marktaandeel van digital advertising in 2020 opnieuw gegroeid. Dit ging ten koste van het budget van andere traditionele mediatypen als radio, tv en print, die allemaal een aanzienlijke daling lieten zien.