Leren, leren en nog eens leren 

Een leven lang leren, jezelf ontwikkelen. Persoonlijke leerdoelen, ontwikkelingsplannen, allemaal termen om werknemers naar een ‘hoger’ plan te brengen. Wat dat hogere plan is, dat is ter vrije invulling.