Wisselingen arbeidsmarkt, maart

In maart waren 326 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in december 2020, waren er 368 duizend werklozen. In die periode is het aantal werklozen dus met 42 duizend afgenomen.