De grote impact van zoiets ‘kleins' als een kop koffie