Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2020 naar cluster, op het verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.