Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.