Werken op afstand is een katalysator voor productiviteit, efficiency en diversiteit