Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief

Definitieve tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen