Welk effect heeft de coronapandemie op de vitaliteit van werknemers?

Nu we de uitbraak van COVID-19 langzamerhand wat meer onder controle krijgen, rijst de vraag wat het virus op de lange termijn betekent voor de inzetbaarheid van personeel. Dirk Adema van elipsLife deelt de eerste bevindingen. De effecten lijken beperkt, maar werkgevers moeten scherp blijven op de risico’s.