Leidinggevende zou meer voorbeeldgedrag moeten vertonen op gebied van veiligheid'