PostNL negeert advies or

PostNL sluit zijn sorteercentrum in Heerenveen. Het werk gaat naar Assen of Zwolle, waardoor de medewerkers veel langere reistijden krijgen. Mede hierom heeft de ondernemingsraad unaniem tegen de adviesaanvraag van de directie gestemd over de verhuizing. De directie heeft het negatieve advies naast … Het bericht PostNL negeert advies or verscheen eerst op ORnet.