Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1

tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2021.