Oneens met oordeel bedrijfsarts. So what to do?

Op grond van artikel 7:629 BW heeft werknemer recht op loon tijdens ziekte. Als de bedrijfsarts werknemer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt acht en werknemer is het hier niet mee eens kan werknemer een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV of een second opinion bij een andere bedrijfsarts.25 mei 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie