Arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikte werknemer blijft in stand na indiensttreding bij andere werkgever

In het kader van re-integratie in het tweede spoor heeft een arbeidsongeschikte werkneemster een fulltime baan geaccepteerd bij een andere werkgever. Haar eerste werkgever was door aanvaarding van de andere baan in de veronderstelling dat de werkneemster hiermee het dienstverband tussen partijen had beëindigd. De rechtbank Midden-Nederland buigt zich over deze kwestie: had deze werkneemster haar arbeidsovereenkomst beëindigd? 3 juni 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie