Verschillen arbeidsdeelname onder G4 grootst binnen Den Haag en Rotterdam

De verschillen in arbeidsparticipatie per buurt in de vier grootste gemeenten waren in 2020 het grootst in Den Haag en Rotterdam. Hierna volgde Amsterdam, en in Utrecht waren de verschillen het kleinst. Gemiddeld per buurt was de arbeidsdeelname het laagst in Den Haag en Rotterdam (63 en 64 procent).