SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2021.