Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).