Geen 70%, maar 100% loon doorbetalen tijdens vakantie van zieke werknemer

In veel organisaties ontvangt een zieke medewerker 70% van het loon tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Soms is per cao geregeld dat het eerste ziektejaar het volledige loon wordt doorbetaald, om vervolgens in het tweede jaar te dalen naar 70%. Als een zieke medewerker op vakantie wil, moet die daarvoor vakantiedagen opnemen. De rechter heeft nu bepaald, dat de werkgever voor de opgenomen vakantie-uren 100% van het loon moet betalen en niet het lagere ‘ziekengeldloon’. Zieke werknemers die te weinig vakantieloon ontvingen, kunnen binnen 5 jaar nabetaling van het gemiste loon...