Werkgever had werknemer moeten wijzen op het risico van vervallen tijdens ziekteverlof opgebouwde vakantiedagen

In onderstaande uitspraak speelde de vraag of werkgever bij het uitkeren van de resterende verlofdagen is uitgegaan van een juist saldo. De rechter zegt van niet.1 november 2022Topic: Ziekteverzuim & re-integratie