Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden: ook vóór 1 augustus 2022 verrichtte nevenwerkzaamheden worden getoetst aan het nieuwe artikel

Met invoering van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 is een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden niet langer toegestaan. In een onlangs gepubliceerde uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werden nevenwerkzaamheden die al ruim vóór 1 augustus jl. waren aangevangen ook getoetst aan het nieuwe artikel 7:653a BW.7 november 2022Topic: Arbeidsvoorwaarden