Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020

Kinderen die opgroeien in gezinnen met bijstand of een laag inkomen en kinderen van gescheiden ouders, naar gemeente, 2018 t/m 2020.