Steeds meer cameratoezicht en volgsystemen op het werk - Overtreden werkgevers de wet? De do’s & don’ts

Monitoring van werknemers door hun werkgevers neemt sterk toe zo signaleerde vakcentrale CNV onlangs. Gezien de hoeveelheid mensen die door hun werkgever worden gecontroleerd, lijken werkgevers massaal de wet te overtreden aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Monitoring van werknemers is echter niet per definitie verboden, zo nuanceert werkgeversvereniging AWVN. Topic: Arbo