Per 1 juli 2023 verkorte loonbetaling bij ziekte pensioengerechtigde werknemer – Voor die tijd ziek, dan blijft termijn van 13 weken gelden

Heeft u een pensioengerechtigde werknemer in dienst? Let op! Op dit moment geldt voor werkgevers bij ziekte van de pensioengerechtigde werknemer een loondoorbetalingsplicht van 13 weken. Vanaf 1 juli 2023 wordt deze periode verkort naar 6 weken. Voor werknemers die op 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de verkorte loondoorbetalingsplicht bij pensioengerechtigde werknemers. Dit bleek ook uit een recent arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.9 maart 2023Topic: Ziekteverzuim & re-integratie