SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q3

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2022.