Werknemer vaakst gediscrimineerd op basis van leeftijd

Leeftijdsdiscriminatie komt het vaakst voor, gevolgd door genderdiscriminatie. ...