Bedrijven moeten meer aandacht schenken aan retentie van talent