Vacatures

Filter by bedrijfsonderdeel:

De Search & Co Groep bestaat uit een aantal samenwerkende bureaus met vacatures in onder meer media, communicatie, creatie & design, marketing, hrm en management support. Een overzicht van de actuele vacatures. Op de hoogte worden gehouden van nieuwe vacatures? Schrijf je dan in!

Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Deelmobiliteit. De gemeente heeft de ambitie een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van deelmobiliteit, gezien de gewenste mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik in de stad. Het programma staat in de startblokken. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten van de communicatiestrategie - en aanpak. Je adviseert en werkt mee aan de communicatie-onderdelen van het op te stellen programmaplan en voert dit ook uit of zorgt dat dit uitgevoerd wordt. Je werkt nauw samen met de bij het programma betrokken gedragsdeskundige en ander betrokken partijen. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring als senior communicatieadviseur bij een grote complexe organisatie/ overheidsinstantie. Ook heb je ervaring met het opstellen van en het uitvoeren van een communicatiestrategie en vertaling naar de aanpak. Bij voorkeur heb je ervaring binnen de gemeente Amsterdam in het fysieke domein met vergelijkbare complexiteit en/ of grootte. Verder heb je inzicht in bestuurlijke-politieke verhoudingen, kun je snel schakelen tussen verschillende partijen en bewaak je het overzicht. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa zeven maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Z.s.m. starten. Tarief in overleg.
Maastricht - Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een procesmanager Limburgs Energie Akkoord. Je gaat aan de slag voor het cluster Wonen en Leefomgeving van de Provincie Limburg. Je gaat je bezighouden met de coördinatie van de communicatie over het Limburgs Energie Akkoord. Je faciliteert de samenwerking tussen de LEA-deelnemers en andere organisaties d.m.v. periodieke bijeenkomsten. Hierbij hoort ook het opstellen van agenda’s, uitnodigen van partijen en verslaglegging bij. Je concretiseert vragen en wensen t.b.v. de prioritering van mogelijkheden en maatregelen voor CO2-emissiereductie. Ook stimuleer je kennisuitwisseling c.q. vul je kennisvragen in. Verder jaag je initiatieven aan (ontwikkelpaden, projecten) en stel je een projectportfolio op. Daarnaast onderhoud je de afstemming met de Chemelot-tafel Klimaatakkoord en stel je gezamenlijk het regioplan op voor het landelijke koplopersprogramma in het kader van het Klimaatakkoord. Voor kennis- en innovatievragen leg je de verbinding met Brightsite Chemelot en ik het kader van de toekomstige (2020-2030-2050) behoeften aan duurzame energie onderhoud je de afstemming met de provinciaal projectleider van systeemstudie toekomstige energieinfrastructuur. En tenslotte monitor je de voortgang en resultaten van de project-portfolio en daarover rapporteer je aan de LEA-deelnemers. Gezocht wordt een procesmanager (HBO) met diepgaande kennis van en ruime ervaring met het adviseren van (grote) bedrijven op het gebied van energie en duurzaamheid en het opereren in netwerken hiervan. Je beschikt over uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden en je hebt een scherp gevoel voor bestuurlijke sensitiviteit. Verder ben je interpersoonlijk sensitief, coöperatief, flexibel, klant- en resultaatgericht, communicatief sterk en integer. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa achttien maanden. Verlenging is mogelijk. Startdatum: 1 juli 2020. Er is een gemiddelde inzet van circa één dag per week vereist (8 uur). Tarief in overleg.
Rotterdam - Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (medior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Voorbeeld: uitvoering geven aan de bestaande strategie op bedrijfsvoering, van huisstijl tot alle aspecten aan het politie-uniform, invoering van nieuwe voertuigen of de uitvoering van de cao of de meer operationele onderwerpen. Jouw inzet is mede gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van het PDC binnen de politieorganisatie. Gezocht wordt een adviseur (HBO Communicatie) met minimaal vijf jaar ervaring in een communicatieadvies-functie, bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein/ binnen een grote (1000+) (Rijks)overheidsorganisaties. Je hebt ervaring met de intake van (complexe) communicatieopdrachten en het verhelderen van de achterliggende communicatievraag. Je kan een strategie opstellen waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt. Met gemak ontwikkel je een communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen. Verder draai je je hand niet om voor het geven van advies op en het uitvoeren van strategieën. En je behoudt goed de regie op de uitwerking van communicatieactiviteiten. Het in het bezit zijn van extra communicatiecertificaten is een pré. Tenslotte ben je klantgericht en organisatiesensitief, kan je goed coachen, overtuigen en problemen analyseren en toon je initiatief. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa vijf maanden. Verlenging is mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 24 augustus 2020 (of eerder). Tarief in overleg.
Rotterdam - Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (senior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor de grote en eenheidoverstijgende, complexe opdrachten en je vertaalt deze naar een concrete communicatie-aanpak voor meerdere doelgroepen. Jouw inzet is mede gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van de politieorganisatie langs de lijn van de strategische communicatieagenda. De focus van de werkzaamheden zal op de portefeuille Instroom liggen. De portefeuille raakt aan bedrijfsvoering en het politieonderwijs. Gezocht wordt een adviseur (HBO Communicatie) met minimaal tien jaar ervaring in een communicatieadvies-functie, bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein/ binnen een grote (1000+) (Rijks)overheidsorganisaties. Je hebt ervaring met de intake van (complexe) communicatieopdrachten en het verhelderen van de achterliggende communicatievraag. Je kan een strategie opstellen waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt. Met gemak ontwikkel je een communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen. Je hebt ervaring in een politiek bestuurlijke context. En met gemak behoud je de regie en coördinatie op de uitwerking van communicatieactiviteiten. Tenslotte ben je klantgericht en organisatiesensitief, kan je goed coachen, overtuigen en problemen analyseren en toon je initiatief. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa vijf maanden. Verlenging is mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 24 augustus 2020 (of eerder). Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een specialist veranderaanpak en communicatie Buurtteams. De gemeente werkt aan een nieuw zorgstelsel. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. In deze rol ga je aan de slag met het vormgeven en begeleiden van het communicatie- en veranderproces rond de vorming van deze teams. Je adviseert de programmadirecteur en -managers over de communicatiestrategie en de inrichting van het in- en externe veranderproces naar de vorming van de teams. Ook adviseer je ze over de communicatie bij complexe en/ of crisissituaties tijdens het proces van de oprichting/ vorming van de teams. Verder geef je vorm aan en begeleid je bijeenkomsten en werksessies rond het veranderproces, zowel met in- als externe samenwerkingspartners. Gezocht wordt een adviseur (WO met een aanvullende opleiding/ training transitie- of verandermanagement). Daarnaast heb je een opleiding PR beroepsniveau B en C succesvol afgerond en bij voorkeur heb je een opleiding in Appreciative Inquiry gevolgd. Je hebt minimaal tien jaar ervaring met strategisch communicatieadvies binnen gemeenten/ (semi) overheidsinstanties. En je hebt in de afgelopen tien jaar minimaal vijf jaar ervaring opgedaan met communicatieadvies in het sociaal domein en verandercommunicatie. Ook heb je ervaring met het ontwikkelen van een communicatiestrategie en -aanpak voor implementatie van sociale wijkteams of buurtteams. En bij voorkeur heb je ervaring met strategische communicatieprojecten gericht op transities en veranderingen binnen gemeentes. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 16 uur per week. Tarief in overleg.
Utrecht - Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Financiën. Je gaat aan de slag voor het team Financiën, dat valt onder het domein Bedrijfsvoering. De nadruk in de functie ligt op het ondersteunen van de communicatieprocessen van het team. Je wordt verantwoordelijk voor de (interne) communicatie naar en van het team Financiën en gaat samen met managers, teamleiders en medewerkers, helder en aansprekende communicatie opzetten en uitvoeren. De focus van je werkzaamheden ligt op het gebied van het verhelderen van werkprocessen, intensiveren van de onderlinge samenwerking en de financiële producten van de organisatie. Je stelt (strategische) communicatieadviezen en – plannen op en vertaalt deze naar een aanpak van communicatie voor meerdere interne doelgroepen en bijbehorende communicatiemiddelen (inclusief budget). Gezocht wordt een adviseur (WO) met minimaal drie jaar ervaring als adviseur in een financiële omgeving in een politiek bestuurlijke organisatie in de afgelopen zeven jaar. Verder heb je bij voorkeur meer dan drie jaar ervaring in een omgeving waarin werkprocessen, intensiveren van de onderlinge samenwerking en de financiële producten van de organisatie centraal stonden. Je hebt een brede visie op het werkveld van overheidscommunicatie en een antenne voor bestuurlijke politieke aspecten. Daarnaast heb je actuele kennis van interne communicatie, communicatieplannen en de implementatie van interne communicatielijnen. Je kunt schakelen tussen de diverse stakeholders. Tenslotte ben je een spin in het web, proactief, organisatiesensitief, analytisch, zelfstandig opererend en een teamplayer. Je beschikt over een "getting done mentaliteit", vlotte pen en uitstekende adviesvaardigheden. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met twee keer zes maanden is mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 15 juni 2020. Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wegtunnels. Je gaat aan de slag voor het programma Wegtunnels Amsterdam (AWA) en je maakt onderdeel uit van het taakveld Omgeving en Communicatie. Je ondersteunt de senior communicatieadviseur. Je houdt je bezig met de communicatie over de projecten, de plannen en de uitvoering; zoals o.a. de online communicatie (content leveren, maken en webcare), je bent het on- en offline aanspreekpunt voor publiekscontacten, je werkt mee in het informatiecentrum, je organiseert bijeenkomsten/ presentaties, realiseert publicaties en je verzorgt de interne communicatie. Ook neem je deel aan het overleg van het Communicatieteam Metro en Tram en je bent de intermediair tussen de Alliantiepartner en het programma AWA. Zodoende werk je aan het verkrijgen en behouden van draagvlak bij de stakeholders, bedrijven, omgeving en weggebruikers. En je signaleert kansen en bedreigingen voor draagvlak en reputatie voor het project en de betrokken organisaties en je acteert hier slagvaardig op. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met in de afgelopen vier jaar minimaal drie jaar ervaring in een projectorganisatie van multidisciplinaire ruimtelijke en/of infrastructurele project(en). Je hebt in de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met omgevings-/ publiekscommunicatie. Je bent in het bezit van het VCA-VOL certificaat of je bent bereid dit te halen. Je bent in staat om omgevingsbewust, creatief en via verschillende middelen te communiceren. Verder beschik je over uitstekende spreekvaardigheden voor face-to-face en telefonische publiekscontacten. Je kan snel schakelen in (crisis)situaties en je kan goed werken in teamverband. Ook draai je je hand niet om voor het bedenken en uitvoeren van creatieve communicatie-ideeën. Tenslotte ben je in staat om een communicatieve vertaalslag te maken van (technische) informatie uit BLVC-plannen, werkplannen en technische tekeningen e.d. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met een jaar is mogelijk. 16 uur per week. Z.s.m. starten. Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg Inclusie & Diversiteit. Je fungeert als adviseur/ sparringpartner van de programmamanager op strategische communicatie-issues. Je hebt als eerste de belangrijke opdracht om een communicatiestrategie voor het programma op te stellen. Het programma bevindt zich in verschillende fases. Op dit moment wordt er gewerkt aan een definitieve versie van de bestuursopdracht voor het gehele programma en daarnaast lopen er al tal van projecten binnen het thema inclusie. Vanuit communicatie zet je een samenwerkingsverband op met aanverwante thema's/ organisatieonderdelen binnen de gemeente. Je ondersteunt de implementatie van nieuw beleid of actuele ontwikkelingen met communicatieadvies. En tenslotte stel je de interne participatiestrategie op. Gezocht wordt een strateeg (HBO) met ervaring bij een overheidsinstelling/ complexe organisatie in een soortgelijke rol. Je hebt ervaring binnen thema's met een grote gevoelige maatschappelijke impact, zoals Inclusie & Diversiteit. Je hebt ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving. Verder weet je de organisatie (opnieuw) te betrekken en te enthousiasmeren voor het gezamenlijk belang van een inclusieve organisatie. Daarnaast draai je je hand niet om voor het opleveren van een communicatiestrategie met concrete voorstellen voor de uitvoering. Je beschikt over sterke adviesvaardigheden en je hebt overtuigingskracht. Je ziet helder in wat wel en niet behoort tot de taken van communicatie en onderkent hoofd- en bijzaken. Het liefst heb ervaring opgedaan binnen een G4-gemeente en met programma's waaraan door meerdere organisatieonderdelen invulling werd gegeven. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa drie maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 16 uur per week. Z.s.m. starten. Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur gebiedsontwikkeling. In eerste instantie ga je aan de slag voor het project Osdorpplein-centrum Nieuw-West. Je zorgt voor de uitvoering van de communicatiestrategie, in samenspraak met het communicatieteam en in samenwerking met in- en externe betrokken partijen. Je schrijft communicatieplannen en je ontwikkelt communicatieproducten (on- en offline). In de projecten werk je nauw samen met woningcorporaties, bewoners, belangengroepen, vastgoedontwikkelaars en interne betrokken partijen. Ook adviseer je over en ontwikkel je communicatie rondom participatie. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring binnen een complex werkveld, waarbij je gelijktijdig zowel in- als externe stakeholders hebt bediend. Je hebt ervaring als zelfstandig allround communicatieadviseur binnen het fysieke domein en met gebiedspositionering en/of omgevingscommunicatie bij een gemeente. Ervaring met de ontwikkeling van een nieuw stadscentrum is een pré. Je draait je hand niet om voor het ontwikkelen van on- en offline communicatieproducten. En met gemak schrijf je toegankelijke teksten voor diverse doelgroepen. Verder heb je kennis van het Plaberum en/of een ander plan- en besluitvormingsproces. En tenslotte voel je je thuis in ingewikkelde opgaves met veel verschillende stakeholders. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden op basis van detachering voor de duur van zes maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 24 uur per week. Z.s.m. starten. Salaris in overleg.