FAQ (veelgestelde vragen)

Dienstverlening


We hebben meer dan 20 jaar ervaring en zijn daarmee een deskundige, solide partner. We hebben onze bedrijfsvoering volledig flexibel ingericht zodat we dienstverlening op maat kunnen bieden. Verloningspartner About Payrolling is NEN-4400-1-gecertificeerd en lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Daarmee moet zij continu voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen en is kwaliteit gewaarborgd.

Extra stap

Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij ons. Maar net zo belangrijk vinden we klant- en servicegericht werken. Het gaat om die extra stap, net even iets meer doen dan gewoon is. Net even iets meer doen dan jij als klant verwacht. Daarbij is geen opdrachtgever hetzelfde. Elke klant is weer anders, heeft net even andere wensen en behoeften.

CAO


Door te klikken op CAO voor Uitzendkrachten 2021 - 2023 kun je een exemplaar downloaden. De CAO is te lezen met de gratis Acrobat Reader van Adobe.

De CAO voor Uitzendkrachten 2021 - 2023 biedt onder andere een opbouw van jouw rechtspositie, een gelijke beloning conform het ABU-loongebouw of een gelijke beloning conform de gelijke werknemer in de gelijke functie bij de opdrachtgever.

Ja, uitzendkrachten van de Search & Co Groep vallen onder de CAO voor Uitzendkrachten 2021 - 2023 van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). En volgt de opdrachtgever een CAO, dan is de Search & Co Groep verplicht de arbeidsvoorwaarden uit deze CAO te hanteren, onder meer het loon, periodieke loonsverhogingen en eventuele andere zaken.

Loonstrook


De uitbetaling van de reiskosten staat op de loonstrook vermeld in de kolom ‘reiskosten onbelast’.

De uitleg van de loonstrook helpt je jouw loonstrook te lezen. Heb je na het lezen van deze uitleg nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Onze verloningspartner About Payrolling stuurt je uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar jouw jaaropgave toe.

Pensioen


De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. Je wordt verplicht deelnemer als je 21 jaar of ouder bent en bij ons 'in 26 weken' werk hebt verricht. Indien je al bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis hebt behaald, zetten wij jouw deelnemerschap voort. Je dient dan het ‘Overzicht verloningen’ dat je van de uitzendorganisatie hebt gekregen toe te sturen. Onze verloningspartner About betaalt een deel van de pensioenpremie, je betaalt zelf ook een deel van de premie. De premie wordt wekelijks op het loon ingehouden.

Als je een nieuwe baan krijgt via een ander uitzendbureau of bij een andere werkgever dan wordt de pensioenopbouw via onze verloningspartner About stopgezet. Je kunt de rechten die je hebt opgebouwd dan door waardeoverdracht onderbrengen bij het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Ga je via een andere uitzendorganisatie werken, dan moet je het statusoverzicht dat je van About hebt gekregen toesturen aan de nieuwe uitzendorganisatie. Meer informatie kun je lezen in de folder Een nieuwe baan.

Salaris


Je hebt twee wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvang je hiervoor wekelijks bij jouw loon een wachtdagcompensatie conform de ABU CAO. Binnen enkele weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van het ziekengeld bedraagt 70 procent van het gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van het ziektegeld bedraagt 91 procent, waarvan 70 procent door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van jouw loon- of uitkeringspecificatie van het UWV vult onze verloningspartner About Payrolling de resterende 21% aan. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door jou te worden gemeld bij de casemanager van Refit. Indien je je niet houdt aan de spelregels, kan dat gevolgen hebben voor het ziekengeld.

Je hebt twee wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvang je hiervoor wekelijks bij het loon een wachtdagcompensatie conform de ABU CAO. Binnen enkele weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van het ziekengeld bedraagt 70 procent van het gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van het ziektegeld bedraagt 91 procent, waarvan dus 70 procent door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van je loon- of uitkeringspecificatie van het UWV vult onze verloningspartner About Payrolling de resterende 21% aan. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor het ziekengeld dienen direct door jou gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien je je niet houdt aan de spelregels, kan dat gevolgen hebben voor het ziekengeld.

Reserveringen


Indien we langer dan zes weken geen urenbriefje van je hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. Je hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij onze verloningspartner About Payrolling in te dienen.

Indien een dag waarop je normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren jouw loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’. Je hebt alleen recht op aanvulling uit de reservering ‘Feestdagen’ als je dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd bent geweest. Vermeldt alsjeblieft op het werkurenbriefje bij “diverse/opmerkingen” de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Als er geen aantal uren wordt vermeld, dan zal door onze verloningspartner About worden bekeken of je in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week hebt gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2020, 2025, 2030). Als je op een officiële nationale feestdag toch werkt, kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is, is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waarbij je werkt (inlenersbeloning). Niet-erkende feestdagen worden niet doorbetaald, maar kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudejaarsdag, Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag in niet-lustrumjaren en de vrijdag na Hemelvaartsdag. In sommige gevallen mag een niet-erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de opdrachtgever. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.

De uitbetaling van de reiskosten staat op de loonstrook vermeld in de kolom ‘reiskosten onbelast’.

Wijzigingen


Als jouw persoonlijke gegevens zoals adresgegevens, het nummer van jouw bankrekening of de wijze waarop jouw loon uitbetaald moet worden veranderd, neem dan contact op met de Administratie van verloningspartner About op door een e-mailbericht te sturen naar admin@payrolling.nl.

Ziekte


Als je tijdens jouw ziekte naar het buitenland wilt, dan moet Refit in overleg met onze verloningspartner About daar toestemming voor geven. Het verzoek moet minimaal twee weken van tevoren bij jouw begeleider binnen Refit worden gedaan. Meer informatie hierover kun je krijgen door te bellen naar nummer +31 88 3365555.

Een begeleider van Refit (een organisatie die jou in opdracht van About Payrolling begeleidt op het moment dat je ziek bent) zal contact met je opnemen. Door je thuis te bezoeken of telefonisch contact met je te zoeken. Ook moet je beschikbaar zijn voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Je kunt hiervoor een oproep verwachten. Je bent verplicht tot 19.00 uur thuis te blijven om bezoek te ontvangen en/of telefonisch bereikbaar te zijn. Verblijf je op een ander adres, dan moet je dit direct telefonisch aan de begeleider melden. Dit kan op nummer +31 88 3365555. Alleen in overleg met de jouw begeleider kun je toestemming krijgen om op bepaalde uren het (verpleeg)adres te verlaten.

Refit is een organisatie die jou in opdracht van onze verloningspartner About Payrolling begeleidt op het moment dat je ziek bent.