Vacatures

De Search & Co Groep bestaat uit een aantal samenwerkende bureaus met vacatures in onder meer media, communicatie, creatie & design, marketing, hrm en management support. Een overzicht van de actuele vacatures. Op de hoogte worden gehouden van nieuwe vacatures? Schrijf je dan in!

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval & Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer en je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Je biedt ondersteuning bij het regisseren en adviseren over en uitvoeren van de communicatie. Voorbeelden zijn de invoering van GFT inzameling, bedrijfsafval en een innovatief project m.b.t. ondergronds afvalinzamelsysteem voor hoogbouw, wijzigingen in het ophalen van plastic en de recyclepunten. In het kader van Gebiedsgericht Werken wordt er bovendien nauw samengewerkt met adviseurs in de stadsdelen en de andere directies die zich bezighouden met een schone en leefbare stad. In deze rol stel je communicatieplannen en een content kalender op en je bent verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de communicatie. Verder laat je on- en offline middelen vervaardigen en schrijf/ redigeer je verschillende teksten (o.a. inter- en intranet, bewonersbrieven, artikelen gemeentekrant). Tevens geef je advies over en organiseer je activiteiten zoals bewoners- en participatiebijeenkomsten. Tot slot zorg je voor de gemeentelijke interne communicatie van eigen projecten en kennisdeling. Gezocht wordt een kandidaat (HBO/ WO werk en denkniveau) met ervaring als communicatieadviseur met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Je hebt uiteraard affiniteit met het onderwerp. Verder heb je ervaring met het opzetten/ uitvoeren van een communicatieplan en met het zelfstandig ontwikkelen van on- en offline communicatiemiddelen. Tevens heb je ervaring met het zelfstandig organiseren van communicatie in een uitvoeringsorganisatie. Daarnaast ben je bekend met gebiedsgerichte communicatie. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 15 april 2021. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Rijen -

Voor de ABG-organisatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je komt te werken voor de afdeling intern advies en ondersteuning. Je gaat aan de slag met verschillende communicatievraagstukken en je bent gesprekspartner voor de organisatie. Verder behoort interne en crisiscommunicatie ook tot de werkzaamheden. Zo ook de inrichting en het beheer van intranet.
Gezocht wordt een kandidaat (HBO werk- en denkniveau) met bij voorkeur meer dan vijf jaar ervaring als communicatieadviseur binnen de overheid. Je beschikt over een goed politiek en bestuurlijk inlevingsvermogen en je kunt omgaan met de verschillende belangen in de organisatie. MS officie kent geen geheimen voor jou. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 juli 2021. Verlenging is eventueel mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 15 maart 2021. Tarief in overleg.

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Preventie Corona Team. Het Preventie Corona Team maakt onderdeel uit van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. In dit team zitten projectleiders, gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs, onderzoekers en communicatieadviseurs. Dit team werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van Corona onder Amsterdammers en Amstellanders te voorkomen. In deze rol maak je de vertaalslag van strategie naar concrete interventies en middelen onder aansturing van de seniors. Je maakt briefings voor bijvoorbeeld vormgevers en tekstschrijvers. Ook maak je zelf content voor diverse doelgroepen (on- als offline gebruik). Gezocht wordt een kandidaat (HBO werk en denkniveau) met minimaal drie jaar ervaring als communicatieadviseur in een overheidsorganisatie. Bij voorkeur heb je deze ervaring opgedaan in het Sociaal Domein en heb je ervaring met communicatie in de Publieke gezondheidszorg. Verder heb je ervaring met het ontwikkelen en creëren van content voor publiekscommunicatie en kwetsbare doelgroepen. Daarnaast heb je ervaring met het opstellen van briefings. Tevens heb je een vlotte pen en met gemak schrijf je content voor diverse doelgroepen. Tot slot kan je goed onder druk presteren en je bent daarbij flexibel. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa negen maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Startdatum: 5 april 2021. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online strateeg. Je bent verantwoordelijk voor de strategie, vernieuwing en optimalisatie van de online middelen. Je werkt zowel adviserend als uitvoerend (creërend). Je bepaalt de visie en strategie voor de Amsterdamse online communicatie op basis van de behoefte van Amsterdammers en andere doelgroepen; welke je in kaart brengt d.m.v. onderzoek en analyse. Op basis van deze strategie bepaal je inhoudelijke kaders en prioriteiten voor de grote groep professionals en leveranciers die werken aan de online middelen van de gemeente. Je initieert nieuwe ontwikkelingen en projecten en je zoekt de samenwerking op met andere stakeholders binnen de organisatie. Je overziet het online landschap van de gemeente Amsterdam en neemt initiatieven om dat te optimaliseren op basis van het online beleid en de online strategie. Daarmee richt je je op de ontwikkeling van de samenwerking met andere directies binnen de Gemeente Amsterdam. Je signaleert en initieert aan de hand van trends en data, nieuwe mogelijkheden en toepassingen op het gebied van content en functionaliteiten. Je werkt intensief samen met de hoofdredacteur, de online strateeg, de design manager/huisstijlcoördinator en de projectmanager online. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ervaring met veranderprocessen in een complexe organisatorische omgeving op strategisch niveau. Je hebt ervaring met communicatiestrategie, content strategie en content marketing op senior niveau. Je combineert inhoudelijke vakkennis over online met een gedegen kennis van het communicatievak. Verder heb je ervaring met projectmanagement en product development. Tevens heb je ervaring met SEO, analytics, data-analyse, UX, webdesign, toegankelijkheid en privacy. Tot slot heb je ervaring met online techniek en leveranciersmanagement. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 8 maart 2022. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 36 uur per week. Tarief in overleg.

Rijen -

Voor de ABG-organisatie zoekt paSearch een bestuurssecretaresse (interim). Je gaat aan de slag voor het team communicatie op de afdeling intern advies en ondersteuning. In deze rol ondersteun je administratief en secretarieel het bestuur. Je verzorgt rapportages en correspondentie, bereidt vergaderingen voor en je zorgt voor de notulen.
Gezocht wordt een kandidaat met werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een gemeente. Je hebt ervaring met MS Office. Verder beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden en je hebt een klantgerichte en flexibele instelling. Daarnaast ben je resultaatgericht, representatief, accuraat, discreet, een netwerker en teamspeler. Tot slot beschik je over bestuurlijke sensitiviteit.
Omdat één van de bestuurssecretaresses deels een nieuwe uitdaging aan gaat, wordt middels een aanbesteding een tijdelijke opdracht aangeboden (interim). Van1 april tot 30 juni 2021 (verlenging mogelijk). 36 uur per week. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met woensdag 10 april 17:00 uur.

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een senior marketing & communicatieadviseur Werk, Participatie en Inkomen (Stadspas). Je gaat aan de slag om de stadspas bij een breder publiek onder de aandacht te brengen, aan de hand van de huidige marketingstrategie. Het uiteindelijke doel is om samen met het gehele programmateam de naamsbekendheid en het gebruik van de pas te (blijven) vergroten. Belangrijk bij dit vraagstuk is om binnen de gemeentelijke organisatie aanknopingspunten en samenwerkingen te zoeken om het gebruik van de pas te bevorderen. Je volgt het onderzoek naar het huidige gebruik van de pas op de voet en gebruikt de output die daaruit volgt voor de marketingstrategie en de uitrol van de juiste communicatiemiddelen. Verder maak je de vertaalslag van strategie naar de meest geschikte on- en offline middelen. Je bent medeverantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, implementeren en borgen van de marketingstrategie. Ook besteed je tijd aan projecten binnen het bredere veld van armoedebestrijding (onderdeel van Werk, Participatie & Inkomen). Je adviseert collega's over o.a. de promotie van voorzieningen voor minima en het bereiken van specifieke doelgroepen zoals jongeren. Gezocht wordt een kandidaat (HBO/WO werk- en denkniveau) met ruime ervaring met het opstellen van effectieve marketingstrategieën, het opzetten van online campagnes en social media strategieën. Verder heb je ruime ervaring met het interpreteren van diverse onderzoeken en het gebruiken van output voor de strategie. Je bent volwaardig sparringpartner en adviseur voor het management. Je draait je hand niet om voor het aansturen van leveranciers. Tevens heb je ervaring met het coachen en begeleiden van collega's, zonder dat de hiërarchische leidinggeversrol bij jou belegd is. Google Adwords, Google Analytics, SEO en SEA hebben geen geheimen voor jou. Tot slot adviseer je proactief op zowel strategisch als tactisch niveau. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Stardatum: 22 maart 2021. Max. uurtarief: 80,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Barneveld -

Voor de gemeente Barneveld zoekt pzSearch een teamleider HRM/ projectleider E-HRM (interim). Als gevolg van de veranderopgaven, de groei van de gemeente en veel nieuwe mensen in het team HRM, is de grootste uitdaging voor 2021 het zorgdragen voor een stevig fundament om de organisatie optimaal te kunnen ondersteunen en faciliteren op het gebied van HRM. De opdracht kent twee taakvelden: die van teamleider en projectleider E-HRM. Je faciliteert als teamleider het team en maakt resultaatafspraken – die een afgeleide zijn van de afspraken die de organisatie (i.c. het afdelingshoofd Bedrijfsvoering) met het team HRM heeft gemaakt, je stelt prioriteiten en je maakt het mogelijk dat je team hun/het werk zo goed mogelijk kan doen. Je bent als projectleider de motor bij het doorontwikkelen van E-HRM, je verbetert de processen, je levert managementrapportages en je realiseert monitoringsinformatie die het de leidinggevenden mogelijk maken om beter te sturen aan de hand van ken- en stuurgetallen (KPI’s).

Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende van een team in een sterk veranderende werkomgeving. Ook heb je minimaal een jaar recente ervaring in de rol van projectleider. Bij voorkeur heb je ervaring met projectmatig werken bij een overheidsorganisatie. Verder heb je kennis van procesmanagement zoals bv. Lean, met in de laatste tien jaar ervaring met het aansturen van het optimaliseren van HR-werkprocessen. Tevens heb je kennis van het personeelssysteem AFAS. Je draait je hand niet om voor het analyseren, beschrijven, verbeteren en digitaliseren van HR-werkprocessen (rollen, taken en verantwoordelijkheden). Met gemak stuur je op realisatie van afspraken, projecten, prioriteiten conform het jaarplan.
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van negen maanden (interim). Verlenging is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 1 april 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met woensdag 10 maart 17:00 uur. Indien je de gestelde eisen niet aantoonbaar en bewezen kan maken, is het helaas niet mogelijk om te reageren.

Bilthoven -

Voor de gemeente De Bilt zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Samen werken aan Wonen. De gemeenteraad heeft de ambitie om de komende tien jaar een stevig aantal woningen te bouwen voor o.a. starters, ouderen en alleenstaanden. Er is een intensief participatietraject gestart om samen met de inwoners tot een goede invulling van deze opgave te komen. Dit is een belangrijk traject voor de gemeente, want een eerder voorstel heeft tot veel onrust geleid. Uitgangspunt is dat inwoners aan zet zijn. Samen werken zij aan een advies aan de raad dat goed is voor de hele gemeente en tegemoet komt aan verschillende wensen, behoeften en ontwikkelingen. Een redactieteam van inwoners gaat nu aan de slag om de grote lijn uit de adviezen te halen. Het gezamenlijke advies wordt in juni aangeboden aan de raad. In deze rol ondersteun je zodoende het projectteam en de -leider met praktisch advies en uitvoerende communicatiewerkzaamheden. Je coördineert de uitvoering van de communicatie, je adviseert over de doorvertaling van de kernboodschappen in communicatiemiddelen en o.a. de invulling van een gemeentebreed webinar. Verder realiseer je nieuwsbrieven, webteksten, social posts, berichten voor de gemeentepagina en beeldmateriaal. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar als communicatieadviseur met omgevingscommunicatie en participatietrajecten in het ruimtelijk domein. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling. Verder ben je pragmatisch, flexibel, hands-on, bestuurlijk sensitief en je schrijft gemakkelijk en vlot. Tevens kom je met ideeën, stel je vragen en geef je graag jouw mening. Daarnaast kan je goed netwerken, samenwerken, plannen/ organiseren en analyseren. Tot slot schakel je met gemak tussen gemeentelijke en projectcommunicatie. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa vier maanden. Optie tot verlenging: nog niet bekend. Z.s.m. starten. 8 tot 10 uur per week (max. 170 uur in totaal). Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kades en Bruggen (medior). Er is binnen de gemeente een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de stad. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en ontwikkelt communicatieve oplossingen en je voert deze uit. Je werkt altijd voor verschillende opdrachtgevers binnen het programma en met collega's uit het team aan programmabrede klussen; maar je eigen dossier is de vernieuwingsopgave Kademuren. Je coördineert zodoende de omgevingscommunicatie, waarbij je zelf uitvoert maar ook toeziet op de uitvoering door de junior adviseur. Je brengt de communicatievraag in kaart, zet mijlpalen actief op de agenda en je zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding van de perswoordvoering. Verder onderhoud je het in-en externe netwerk. Tot slot schrijf en redigeer je ook teksten. Gezocht wordt een kandidaat (HBO/ WO werk- en denkniveau) met ervaring als communicatieadviseur voor infrastructurele projecten en/of thema's. Daarnaast heb je als adviseur ervaring met omgevings-/publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie met vergelijkbare complexiteit en/of grootte. Bij voorkeur binnen het fysieke domein. Verder heb je ervaring met het opstellen van en het uitvoeren van een communicatieaanpak. Ook kan je creatief de vertaalslag maken naar effectieve communicatiemiddelen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa negen maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar in totaal is mogelijk. Z.s.m. starten. 32 tot 36 uur per week. Max. tarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur GGD (medior). Je gaat aan de slag voor het werkgebied Amsterdam-Amstelland (incl. gemeente Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer). Het werkterrein strekt zich uit van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg tot bestrijding infectieziekten en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. In deze functie werk je op de volle breedte van dit takenpakket. Je werkt aan reguliere communicatie (veelal wettelijke taken), maar ook aan specifieke projecten op het gebied van voorlichting en preventie. Je ondersteunt de woordvoerder met voorbereidend werk bij persvragen. Daarnaast spelen er bij de GGD interne ontwikkelingen waar mogelijk inzet op interne communicatie uit voortkomt. Gezocht wordt een kandidaat (HBO/ WO werk- en denkniveau) met minimaal drie jaar ervaring als communicatieadviseur in een overheidsorganisatie. Tevens heb je minimaal vijf jaar ervaring als allround adviseur op tactisch niveau. Verder heb je ervaring met communicatie in de Publieke gezondheidszorg. Ook heb je ervaring met ondersteuning bij woordvoerderswerkzaamheden. Daarnaast kan je goed communicatiedoelen formuleren en deze omzetten in concrete acties. Je werkt graag hands on mee aan het maken en/of produceren van middelen, interventies en activiteiten. Tot slot ben je gewend om te presteren onder druk en je kan goed omgaan met de hectiek die er bij komt kijken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van negen maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar in totaal is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Startdatum: 1 april 2021. Max. tarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

's-Hertogenbosch -

Voor de Provincie Noord-Brabant zoekt Redactie & Co een event communicatieadviseur. Je maakt onderdeel uit van het team strategische evenementen. Het team is verantwoordelijk voor het corporate evenementenprogramma en heeft een adviserende en projectaansturende rol voor de inzet van evenementen voor een breed netwerk binnen de 5 o’s (overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties & onze Inwoners). Je gaat aan de slag met het opstellen van een contentstrategie rond diverse (online) evenementen i.c.m. de verdere ontwikkeling en het contentbeheer van het platform Ontmoet Brabant (www.ontmoetbrabant.nl) en de bijbehorende social media kanalen. Je vertaalt de strategie naar een communicatieplan en contentkalender. Verder schrijf je blogs, artikelen, nieuwsbrieven, flyers en je laat beeldmateriaal en video’s ontwikkelen. Tevens onderhoud je contact met externe events die jouw content delen (zoals bv. Dutch Design Week/Data Week). Ook houd je je bezig met het actualiseren en onderhouden van het netwerkoverzicht Externe Betrekkingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de tactische en operationele communicatie-inzet rond evenementen. Je brengt de resultaten en verhalen van de evenementen zowel in- als extern aan het voetlicht. Tenslotte monitor en analyseer je de verspreide content. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring met (online) eventcommunicatie, marketing-, social media en online campagnes bij een overheidsorganisatie (min. 500fte). Je hebt een voorliefde voor het maken en managen van inhoudelijke content. Je omarmt de huidige ontwikkelingen in de (online) event branche en je ziet hierin kansen en uitdagingen. Je staat bekend als een creatieve, energieke, tactische en operationele duizendpoot, een slimme denker en doener, die steeds kansen signaleert en hier actie op onderneemt door deze te vertalen in rake content of waardevolle samenwerking. Tevens heb je een scherpe pen en je bent gewend om een briefing voor bijvoorbeeld een film/ grafische vormgeving op te stellen. Uiteraard weet je welke kanalen in te zetten, met welke boodschap, om de juiste doelgroep te bereiken om deze te activeren/stimuleren voor de gewenste interactie. Tot slot heb je gevoel voor de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke context waar je in komt te werken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van negen maanden. Verlenging met twee keer twaalf maanden is mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 1 april 2021. Uurtarief in overleg.

Almkerk -

Voor de gemeente Altena zoekt pzSearch een corporate recruiter (interim). Je helpt mee bij het verder ontwikkelen van de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor de werving van nieuwe collega’s. Dit doe je niet alleen, maar met een team van tien P&O professionals. Zodoende schrijf je op een creatieve manier een voorstel voor het opzetten van een wervingscampagne. Ook schrijf je een recruitmentplan voor iedere vacature. Je schakelt met externe partijen voor de uitrol van de verschillende campagnes. Verder stel je vacatureteksten op in overleg met de leidinggevenden en je benadert actief mogelijke kandidaten. Tevens verzamel, screen en beoordeel je de binnenkomende sollicitaties en ben je verantwoordelijk voor alle communicatie met sollicitanten. Zo voer je de sollicitatiegesprekken en borg je de voortgang en succesvolle vervulling van iedere vacature. Daarnaast breng je verbeteringen aan in de recruitmentprocedure. Je bent verantwoordelijk voor het succesvol vervullen van in totaal twintig vacatures. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring als recruiter in de afgelopen vijf jaar in zowel de profit als non-profit sector). Je hebt ervaring met het werven van schaarse strategische en/of beleidsmatige functies in specialistische vakgebieden (bv. ruimte, techniek en IT). Ook heb je ervaring met LinkedIn premium (zoeken en werven binnen dit systeem) en je hebt ervaring met het opstellen van aanvragen voor DAS procedures. Je bent een recruiter in hart en nieren. Je hebt dan ook visie op recruitment en de toekomst van recruitment en je bent in staat deze te vertalen naar een concreet proces in de praktijk. Verder kun je procesgericht en projectmatig denken. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je kan op verschillende niveaus communiceren. Tevens ben je in staat om tips mee te geven over structurele verbetering van werving en selectie binnen de gemeente. Daarnaast ben je in staat om recruitmentplannen op maat te schrijven gericht op specifieke functies. Tot slot ben je politiek-bestuurlijk sensitief, creatief, innovatief, een verbinder en administratief onderlegd. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging is mogelijk. 36 uur per week. Z.s.m. starten. Indien je de gestelde ervaring niet aantoonbaar en bewezen kan maken, heeft het helaas geen zin om te reageren. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met dinsdag 2 maart 12:00 uur.

's-Hertogenbosch -

Voor de Provincie Noord-Brabant zoekt pzSearch een P&O adviseur en projectleider (interim). Je gaat aan de slag voor het programma BBA (Bedrijfsvoering, Beleid en Advisering). In deze opdracht ben je actief in twee rollen, (60%) P&O adviseur en (40%) projectleider. Als adviseur adviseer je de managers met tactische vraagstukken en je bent in staat om gezamenlijk op organisatieniveau met de managers de strategische langere termijn te waarborgen middels toepassing van SPB en SPP. In de rol van projectleider ben je inzetbaar voor een specialisme binnen P&O. Je zorgt voor een beleidsmatige implementatie van nieuwe of lopende projecten/ personeelsinstrumenten bij de P&O-collega’s en andere betrokken in de organisatie (o.a. medewerkersonderzoek, diversiteit, implementatie CAO onderwerpen, FUWA). Je betrekt zodoende P&O-collega’s, je organiseert bijeenkomsten met het management, je verzorgt de communicatie, je zorgt voor (directie)besluitvorming en het vervolgproces naar medezeggenschap en medewerkers. Vanuit je rol als adviseur en/of projectleider begeleid je de organisatie bij de ontwikkeling naar een opgavegestuurde netwerkorganisatie met thema’s op gebied van Organisatieontwikkeling, Toekomstbestendige Bedrijfsvoering en Aantrekkelijk Werkgeverschap.

Gezocht wordt een kandidaat (WO werk- en denkniveau) met minimaal vijf jaar ervaring als P&O adviseur bij een overheidsorganisatie (min. 500fte). Ook heb je minimaal drie jaar ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en/of personeelsinstrumenten. Daarnaast ben je een enthousiaste, overtuigende en stimulerende persoonlijkheid, die doortastend, initiatiefrijk en resultaatgericht kan werken. Je adviseert helder, proactief en je bent besluitvaardig. Tot slot kom je met pragmatische, kwalitatieve goede oplossingen op niveau. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging met twee keer twee maanden is mogelijk. Deze opdracht is gericht op vervanging en overbrugging tot de structurele invulling. 36 uur per week. Startdatum: 1 april 2021. Als je de gestelde ervaring niet aantoonbaar en bewezen kan maken, is het helaas niet mogelijk om te solliciteren. Reageren kan tot en met maandag 1 maart 12:00 uur. Tarief in overleg.

Loosdrecht -

Voor de gemeente Wijdemeren zoekt pzSearch een HR adviseur (interim). Sinds 1 december 2017 wordt er in een nieuwe organisatiestructuur gewerkt. Er zijn 2 domeinen met domeindirecteuren en daaronder teams. De leidinggevenden van de teams zijn integrale managers. Taken en bevoegdheden worden zo diep mogelijk in de organisatie gelegd. De directie houdt zijn focus op strategische projecten en zorgt voor de nodige verbinding tussen de teams. Met de nieuwe structuur is gestart met een organisatieontwikkelingstraject dat inmiddels vorm begint te krijgen. Het ontwikkeltraject bestaat uit een 7-tal speerpunten op het gebied van managementstructuur, ontwikkelen van management en medewerkers, optimaliseren werkprocessen, versnellen zaakgericht werken, financieel beheer, huisvesting en HR-instrumenten. Je gaat je bezighouden met het actualiseren van diverse regelingen en HR-instrumenten. Je levert een bijdrage aan het HR beleid. Verder begeleid en adviseer je bij de doorontwikkeling van diverse teams. Tevens begeleid je werving- en selectieprocedures, adviseer je teammanagers/ directieleden en stel je (standaard) documenten aan medewerkers op. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen acht jaar als HR adviseur/ HR business partner bij een overheidsinstelling. Je hebt minimaal drie verschillende opdrachten als HR Adviseur/ HR business partner in de afgelopen vijf jaar binnen een gemeentelijke instelling afgerond. Verder heb je aantoonbare kennis van wet- en regelgeving: de WNRA, de gemeentelijke rechtspositie en/of arbeidsvoorwaarden. Tenslotte ben je eigentijds, vernieuwend, benaderbaar, toon je eigenaarschap en werk je inclusief. Middels een aanbesteding, ter vervanging bij ziekte, wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging met twee keer zes maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 36 uur per week. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met maandag 22 februari 12:00 uur. Als je de gestelde eisen niet aantoonbaar en bewezen kan maken, heeft het helaas geen zin om te reageren.

Thuis, Son en Utrecht -

Voor een organisatie die zich inzet voor een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland is Communicatie & Co op zoek naar een arbeidsmarktcommunicatie specialist. Je gaat je bezighouden met het laden van het werkgeversmerk en de onderliggende merken, zodat de beste professionals uit de markt willen komen werken en blijven. Je gaat de USP’s van de organisatie zichtbaar maken in de arbeidsmarkt. Je levert een stevige bijdrage aan de totstandkoming van een overkoepelend arbeidsmarktcommunicatieplan en je bedenkt in lijn daarmee ludieke ideeën om nieuwe collega's te verleiden om te solliciteren. Daarnaast creëer je content voor de werken-bij-website (o.a. testimonials, foto’s, animatie- en videomateriaal). Met crossmediale campagnes draag je niet alleen bij aan de werkgeverspositionering, maar ook aan jobmarketing. Je hebt te maken met een holding en met meerdere werkmaatschappijen; met ieder zo z’n eigen belangen. Arbeidsmarktcommunicatie en employer branding zijn nog geen vaststaand gegeven binnen de organisatie. Enerzijds betekent dit dat je nog heel veel kunt vormgeven, anderzijds dat je soms een wat langere adem nodig hebt om collega’s te overtuigen van vernieuwende verleidingstactieken op de arbeidsmarkt. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring als arbeidsmarktcommunicatie specialist. Social media heeft geen geheimen voor jou. Verder heb je kennis van en ervaring met Google for Jobs. Tevens heb je ruime ervaring in het opzetten van crossmediale campagnes. Ook heb je ervaring met projectmanagement, werken in multidisciplinaire teams en het managen van veel stakeholders. Je weet anderen met jouw kennis, ervaring en enthousiasme op het juiste moment in beweging te krijgen. Je bent altijd in voor het verkennen van nieuwe ontwikkelingen en je durft out-of-the-box te denken om schaarse functiegroepen te bereiken. Je bent gewend om te werken in een complex speelveld. Je bent een denker en doener, je kan goed zelfstandig werken en je komt graag tot zicht- en meetbaar resultaat. Een vaste baan wordt geboden, startend met een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. Starten per 1 april 2021 voor 32 tot 40 uur per week. Een standplaats in Utrecht, een werkplek in het kantoor in Son én de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Ook is er ondersteuning op het gebied van IT, Research & Development en datascience. Salaris tussen de € 3.329,- en € 4.161,- per maand (o.b.v. 40 uur), goede pensioenregeling en 25 vakantiedagen (met de mogelijkheid om bij te kopen). Plus een laptop, mobiele telefoon en reiskostenvergoeding. Verder is er alle aandacht voor preventie en vitaliteit.

Thuis, Son en Utrecht -

Voor een organisatie die zich inzet voor een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland is Communicatie & Co op zoek naar een senior communicatieadviseur. De organisatie werkt vanuit verschillende merken aan de duurzame inzetbaarheid van meer dan 65.000 werkgevers en ruim 1,5 miljoen werknemers. In deze functie zorg je er voor dat de ruim 1.500 collega’s daar blijvend op aanhaken. Je gaat je bezighouden met enerzijds strategische programma’s en anderzijds met verschillende projecten en de “ongoing business”. Je denkt creatief vooruit en mee; van het vaststellen van de communicatiestrategie tot het schrijven van de communicatieplannen en het realiseren van verschillende middelen (intranetberichten, vlogs en animaties). Je levert zo indirect een bijdrage aan het gezond, gemotiveerd en competent houden van werkend Nederland.
Gezocht wordt een kandidaat met meer dan zeven jaar ervaring in strategische communicatie. Ook heb je ruime projectmanagementervaring. Verder heb je ervaring bij een grote IT-speler, waardoor je de soms complexe relatie tussen business en IT begrijpt. Je draait je hand er niet voor om teksten voor verschillende doelgroepen en middelen te schrijven. Tevens ben je op de hoogte van de nieuwste communicatiemiddelen en je weet een mooie integrale mix te bedenken/ in te zetten, passend bij de doelgroep en het project. Met gemak bedien je meerdere stakeholders tegelijk. Je weet de juiste mensen met je mee te krijgen om het beste resultaat te bereiken. Daarbij kun je goed hoofd- en bijzaken onderscheiden en gaat prioriteiten stellen je goed af. Daarnaast ben je proactief, zelfstandig, samenwerkend, stroop je graag de mouwen op en behoud je het overzicht. Tenslotte heb je humor, relativeringsvermogen en een aanstekelijke energie en drive om dingen voor elkaar te krijgen. Een vaste baan wordt geboden, startend met een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. Starten per 1 april 2021 voor 32 tot 40 uur per week. Je werkt structureel vanuit huis waarbij er wordt gezorgd voor een ergonomische thuiswerkplek. Daarnaast werk je één dag in Utrecht en één dag in Son. Ook is er ondersteuning op het gebied van IT, Research & Development en datascience. Salaris tussen de € 4.836,- en € 6.045,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur), goede pensioenregeling en 25 vakantiedagen (met de mogelijkheid om bij te kopen). Plus een laptop, mobiele telefoon en reiskostenvergoeding. Verder is er alle aandacht voor preventie en vitaliteit.

Purmerend -

Voor de gemeente Purmerend zoekt Communicatie & Co een ervaren communicatieadviseur sociaal domein. In deze rol adviseer je de burgemeester en wethouders, het management en collega’s bij het tot stand brengen van verbindingen tussen gemeente, inwoners en organisaties. Je gaat aan de slag met inhoudelijke vraagstukken zoals wonen, participatie, jeugdhulp, onderwijs, sport, cultuur, zorg, werk en inkomen. Verder denk je mee over de communicatiestrategie rond de maatschappelijke vraagstukken. Tevens sta je (online) media te woord en onderhoud je perscontacten. Vanaf 2022 fuseert Purmerend met Beemster. Ambtelijk werken de gemeenten al samen sinds 2014. Daarom werk je ook mee voor de inwoners en bestuurders van het werelderfgoed in Beemster. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen zeven jaar als communicatieadviseur bij een gemeente. Zodoende weet je wat er van je verwacht wordt binnen het besluitvormingsproces van een gemeente. Verder heb je ervaring met (strategisch) communicatieadvies aangaande maatschappelijke vraagstukken. Tevens heb je ervaring met woordvoering en het te woord staan van pers. Ook heb je ervaring met de onderwerpen wonen, onderwijs(huisvesting) en/of jeugd. Je ziet kansen maar ook valkuilen in de communicatie. Je bent gewend snel te schakelen tussen advies en uitvoering. Als sparringpartner heb je een luisterend oor en houd je de politiek-bestuurlijke omgeving in het oog. Daarnaast heb je er lol in om moeilijke gesprekken te voeren en je blijft stevig in je schoenen staan. Tenslotte krijg je zaken op een natuurlijke manier voor elkaar, zonder daarbij de relatie met anderen uit het oog te verliezen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa vijf maanden. Verlenging met twee keer zes maanden is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Startdatum: 22 maart 2021. Max. uurtarief: 75,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Hilversum -

Voor Sena, een stichting die de naburige rechten regelt van artiesten, muzikanten en platenmaatschappijen, zoekt Communicatie & Co een marketingcommunicatie specialist. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het in- en externe communicatiebeleid. Je geeft (coachend) leiding aan de afdeling communicatie (drie medewerkers) en je voorziet de directie en het MT gevraagd en ongevraagd van advies. Tevens fungeer je als meewerkend 'voorman'. Voor de werkgroepen voor medewerker- en stakeholdertevredenheidonderzoeken en de Sena-app treed je op als projectleider. Verder voer je de hoofdredactie over jaarverslagen, beleids- en budgetplannen en overige communicatiemiddelen. Daarnaast lever je een inhoudelijke bijdrage aan de website, content marketing, nieuwsbrieven en advertenties. Ook organiseer je de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen (VvA). Tenslotte zorg je ervoor dat het beschikbare communicatiebudget optimaal wordt ingezet. Gezocht wordt een kandidaat (HBO/ WO) met minimaal vijf jaar relevante ervaring. Jouw kennis van communicatiemethodieken en met name ook social media marketing is up to date. Je draait je hand er niet voor om om de relatie met belangrijke doelgroepen, media en diverse stakeholders te bevorderen. Actuele ontwikkelingen en innovaties op communicatievlak deel je graag met anderen. De combinatie van helicopterview én oog voor detail zijn jou niet vreemd. Je bent proactief, accuraat, servicegericht, flexibel, stressbestendig, omgevingssensitief en je kunt je goed uitdrukken in het Nederlands en Engels (in woord en geschrift). Je hebt affiniteit met de muziekindustrie. Een vaste baan wordt geboden, startend met een jaarcontract. Starten per 1 april 2021 voor 37,5 uur per week. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. De werkzaamheden worden gebruikelijk verricht vanuit Hilversum. Maar i.v.m. COVID-19 wordt er vooralsnog vanuit huis gewerkt.

Amsterdam -

Voor Port of Amsterdam zoekt Marketing & Co een online marketing specialist. Je maakt onderdeel uit van het scrumteam: Product Team Online. PTO houdt zich bezig met het beheren, doorontwikkelen en optimaliseren van de corporate website (incl. campagnesites) en MyPort-omgeving voor klanten. In het team zit ook een UX-designer, content manager, webmaster en product owner. Daarnaast wordt er gewerkt met een extern team webdevelopers. In deze rol weet je de vertaling te maken van in kaart gebrachte klantwensen en -behoeften naar optimalisaties in de website en online services. Je stelt online doelen en meetbare kpi’s op, richt GA dashboards en funnels in en analyseert deze. Door het uitvoeren van A/B testen achterhaal je welke versie de beste resultaten oplevert. Zo verzamel je waardevolle data die je deelt met het scrumteam. Je denkt conceptueel en creatief mee met marketingcommunicatieadviseurs zodat de nieuw te lanceren merkpositionering sterk terug komt op de website. Door elk online deel van de klantreis op de juiste manier aan laten sluiten bij de wensen van de interne organisatie, ontstaat er een ideale flow.

Gezocht wordt een kandidaat met ervaring met de nieuwe versie (Versie GA4) van Google Analytics, inclusief inrichting en analyse van dashboards. Ook heb je ervaring met CMS Drupal8. Verder heb je minimaal twee jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar op het gebied van online marketing. Bij voorkeur heb je ervaring met Hotjar en/of Siteimprove en heb je kennis van conversational experience en/of Chatbot. Verder heb je aantoonbare kennis van SEO. Je bent geen plannenschrijver, maar een doener en je werkt zelfstandig aan (nieuwe) webpagina’s en poc’s. Daarnaast heb je ervaring in het creatief tonen van content. Tenslotte ben je innovatief, klant- en resultaatgericht, zelfsturend, hands-on en beschik je over analyserend vermogen.
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vier maanden. Je bent beschikbaar in de maanden mei, juni, juli en augustus. Je bent minimaal een dagdeel flexibel beschikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. 28 uur per week. Max. uurtarief: 65,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Pijnacker -

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt legalSearch een allround handhavingsjurist (interim). Je bent breed inzetbaar op het gebied van de fysieke leefomgeving en je voert handhavingsprocedures (van waarschuwing tot hoger beroep) op (o.a.) de volgende gebieden: Bouw en Ruimtelijke ordening, APV, Bijzondere wetten en Veiligheid/ Ondermijning. De nadruk ligt sterk op handhavingszaken op het gebied van Bouw/ Ruimtelijke Ordening. Bij toezicht en handhaving worden de thema’s in contact en eigen verantwoordelijkheid ingevuld door, indien mogelijk, eerst een informeel traject te starten om tot beëindiging van de overtredingen te komen.

Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist op het gebied van Bouw/ Ruimtelijke Ordening in de afgelopen zes jaar. Je hebt aantoonbare juridische werkervaring op het gebied van APV, Bijzondere Wetten en Veiligheid/ Ondermijning. Verder heb je ervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen vijf jaar. Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel voor het vervullen van de functie. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging met twee keer drie maanden is mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 25 januari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met maandag 14 december 17:00 uur.

Hilversum -

Voor de gemeente Hilversum zoekt legalSearch een jurist Bezwaar en Beroep (interim). Je geeft juridisch advies op het vakgebied Wabo, Wro, Ww en Apv (bouwen, gebruik, vellen, aanleggen, uitwegen). Tevens geef je advies, ondersteun en verzorg je de afhandeling bij en van bezwaar, beroep en hoger beroepszaken binnen het werkgebied. Je treedt op als gemachtigde van het college van B&W bij de commissie bezwaarschriften/ Rechtbank/ Raad van State. Verder bied je ondersteuning en juridische advisering bij aanvragen omgevingsvergunning en het behandelen van zienswijzen/ bedenkingen. Ook voer je verweer in/ ondersteun je bij zgn. aandachtsdossiers. Je voert (zienswijze) gesprekken met in- en externe partijen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de invoering en implementatie van de Omgevingswet. Tenslotte neem je zelfstandig deel aan verschillende (kortlopende) projecten en overleggen al dan niet als plaatsvervanger van collega’s. Gezocht wordt een kandidaat (WO - Bestuursrecht) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen acht jaar als Jurist Wabo binnen een gemeentelijke instelling. Je hebt aantoonbare werkervaring van de APV in de afgelopen drie jaar. Verder heb je minimaal twee jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar met bezwaar en beroep binnen het ruimtelijk domein. Daarnaast beschik je over analytisch vermogen, overtuigingskracht en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Tenslotte ben je initiatiefrijk, oplossings- en klantgericht en kan je goed samenwerken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging met drie keer drie maanden is mogelijk. 32 uur per week. Z.s.m. starten. Je bent beschikbaar in de avonduren (vanwege vooraf geplande zittingen Commissie bezwaarschriften). Tarief in overleg. Reageren kan tot en met woensdag 9 december 12:00 uur.

Utrecht -

Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt creatieven.com een digital Product Designer / UX-designer. Je bent de schakel tussen Business en IT; je gaat aan de slag voor het organisatieonderdeel ComIT. Je hebt een veelzijdig takenpakket, van conceptontwikkeling tot detailuitwerking. Je werkt in een agile omgeving aan online applicaties en integreert het klantperspectief in de producten en dienstverlening van NS. Tevens doe je zelfstandig voorstellen om bestaande applicaties te verbeteren en je hebt een visie en rationale achter je ontwerp. Je ontwerpt vanuit een integraal perspectief en stelt graag de ‘waarom’ vraag. Je ondersteunt daarbij ook ontwikkelteams met het goed implementeren van je design om een optimaal eindresultaat te bereiken. Je werkt concepten van mede-designers verder uit en past ze consistent toe over de verschillende online applicaties. Daarnaast denk je i.s.m. collega designers grondig na over goede gebruikersbelevingen.
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ruim vier jaar ervaring als digital designer. Je bent een expert in interactie- en visueel ontwerp, prototyping en experience flows. Je zet graag je tanden in een project om de stakeholders te verrassen met jouw creatieve oplossingen. Je hebt oog voor detail, kijkt kritisch naar interactieontwerpen en je hebt ideeën over het verbeteren van het ontwerpproces (o.a. werken met design principes en pattern libraries). Voor jou zijn kwaliteit en het beste eindresultaat een van de belangrijkste elementen in je werk. Je hebt ruime ervaring met Sketch / Figma, Invision en Adobe CC software en met het leiden van projecten en het aansturen van (Scrum) teams. Verder heb je kennis van de laatste front-end technieken, ervaring met zowel responsive design als logo’s en iconen en heb je kennis van typografie, complexe interactiepatronen en geanimeerde transities. Bureauervaring en/ of ervaring met het werken bij corporate organisaties zijn een pré. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je kan je eigen werk goed inschatten voor een heldere planning en je creëert met gemak draagvlak voor de waarde van design. Jouw ervaring uit zich in ongevraagd advies en in snelheid. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Verlenging is eventueel mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 4 januari 2021. Max. tarief: 62,50 euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). Reageren kan tot en met maandag 7 december 08:00 uur.