Vacatures

De Search & Co Groep bestaat uit een aantal samenwerkende bureaus met vacatures in onder meer media, communicatie, creatie & design, marketing, hrm en management support. Een overzicht van de actuele vacatures. Op de hoogte worden gehouden van nieuwe vacatures? Schrijf je dan in!

Utrecht -

Voor de Kamer van Koophandel zoekt pzSearch een projectleider HRM aanbestedingen (interim). Je gaat aan de slag met twee aanbestedingen. De eerste is een aanbesteding om te komen tot een of twee W&S / Executive search bureaus. De andere is om te komen tot een partner op het vlak van Diversiteit. Je weet op een ondernemende en resultaatgerichte manier complexe aanbestedingsprojecten te laten slagen. Hierbij ondersteunt door materiedeskundigen en inkopers. Je bent in staat om een brug te slaan tussen de business en inkoop. Een groot analytisch vermogen en procesmatig inzicht maken het mogelijk om proactief te reageren op ontwikkelingen in verschillende projecten. Je creëert draagvlak binnen de organisatie, bewaakt en managed actief de raakvlakken met parallelle projecten en je adviseert over de samenstelling van teams en je bent het aanspreekpunt van de teamleden. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met meer dan vijf jaar ervaring met business projectmanagement van Europees aanbesteden en minimaal drie jaar ervaring als projectleider Aanbestedingen binnen een vergelijkbare overheidsorganisatie (bij voorkeur met meer dan 1000 fte of ZBO's). Je hebt kennis van en ervaring met het gestructureerd boven water krijgen van behoefte, wensen en eisen binnen een complexe overheidsorganisatie. Alsmede heb je ervaring met HRM aanbestedingen zoals bijvoorbeeld flexibele arbeid vanuit een HRM opdrachtgever perspectief en W&S. Tevens heb je actuele kennis van arbeidsrecht, flexwet en Wet arbeidsmarkt in balans. Verder heb je ervaring met het samenwerken met afdeling Recruitment en afdeling Inkoop. Tenslotte ben je integer, resultaatgericht, een verbinder, een moderator, procesgericht, analytisch en pragmatisch. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging is niet mogelijk. 20 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met donderdag 10 december 08:00 uur.

Rotterdam -

Voor de gemeente Rotterdam zoekt Marketing & Co een online projectleider Omgevingswet (intern). Voor de informatievoorziening naar de interne organisatie t.b.v. de Omgevingswet beoogt de gemeente een online platform, waar enerzijds feitelijke informatie te vinden is over de wet, maar met behulp van casuïstiek van elkaar geleerd kan worden. Je zet de strategie en het plan op voor de uitvoering van het platform. Je stuurt communicatiebureaus op (UX) design aan en het webbureau op development. Verder zet je campagnes op en je voert deze uit. Ook verzorg je de coördinatie en de uitvoering voor het realiseren van de basiscontent en adviseer je de interne projectleiders van de basisprocessen over dit instrument als communicatiemiddel. Tevens bevorder je de samenwerking met andere programma’s om komend jaar aan te sluiten bij het platform. Daarnaast draag je zorg voor dat er een beheerorganisatie wordt gevormd voor het borgen van het project in de lijn na 2021. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring aan bureauzijde om de interne organisatie van de gemeente Rotterdam de Omgevingswet eigen te laten maken. Je hebt eerder binnen (grote) overheidsorganisaties gewerkt, bij voorkeur bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners. Verder heb je ervaring van de Omgevingswet, met participatietrajecten en verandercommunicatie. Tevens heb je ervaring met het opzetten en uitvoeren van communicatiecampagnes, (complexe) online vraagstukken en met het ontwikkelen/ realiseren van websites en applicaties. Daarnaast heb je ervaring met scrum/agile werken, CMS systemen (Expression Engine en Wordpress) en met beeldbewerkingprogramma’s (Photoshop en Indesign). Je hebt lef en humor, je verbindt, durft buiten kaders te denken, brengt energie mee, bent proactief en creatief, staat stevig in je schoenen, je ziet en creëert kansen en je bent een spin in het web. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Verlenging met zes maanden is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Tarief in overleg.

Utrecht -

Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt creatieven.com een digital Product Designer / UX-designer. Je bent de schakel tussen Business en IT; je gaat aan de slag voor het organisatieonderdeel ComIT. Je hebt een veelzijdig takenpakket, van conceptontwikkeling tot detailuitwerking. Je werkt in een agile omgeving aan online applicaties en integreert het klantperspectief in de producten en dienstverlening van NS. Tevens doe je zelfstandig voorstellen om bestaande applicaties te verbeteren en je hebt een visie en rationale achter je ontwerp. Je ontwerpt vanuit een integraal perspectief en stelt graag de ‘waarom’ vraag. Je ondersteunt daarbij ook ontwikkelteams met het goed implementeren van je design om een optimaal eindresultaat te bereiken. Je werkt concepten van mede-designers verder uit en past ze consistent toe over de verschillende online applicaties. Daarnaast denk je i.s.m. collega designers grondig na over goede gebruikersbelevingen.
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ruim vier jaar ervaring als digital designer. Je bent een expert in interactie- en visueel ontwerp, prototyping en experience flows. Je zet graag je tanden in een project om de stakeholders te verrassen met jouw creatieve oplossingen. Je hebt oog voor detail, kijkt kritisch naar interactieontwerpen en je hebt ideeën over het verbeteren van het ontwerpproces (o.a. werken met design principes en pattern libraries). Voor jou zijn kwaliteit en het beste eindresultaat een van de belangrijkste elementen in je werk. Je hebt ruime ervaring met Sketch / Figma, Invision en Adobe CC software en met het leiden van projecten en het aansturen van (Scrum) teams. Verder heb je kennis van de laatste front-end technieken, ervaring met zowel responsive design als logo’s en iconen en heb je kennis van typografie, complexe interactiepatronen en geanimeerde transities. Bureauervaring en/ of ervaring met het werken bij corporate organisaties zijn een pré. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je kan je eigen werk goed inschatten voor een heldere planning en je creëert met gemak draagvlak voor de waarde van design. Jouw ervaring uit zich in ongevraagd advies en in snelheid. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Verlenging is eventueel mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 4 januari 2021. Max. tarief: 62,50 euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). Reageren kan tot en met maandag 7 december 08:00 uur.

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid. De leer- en ontwikkelstrategie voor het onderwerp Omgevingswet is vastgesteld en vraagt veel communicatie-inzet om collega's te informeren en om uitwisseling van kennis te organiseren. Daarnaast vraagt de Transitiestrategie Omgevingsplan om een fikse inzet en ondersteuning van communicatie om zowel in- als extern informatie te geven en te adviseren over de interactie met verschillende stakeholders. In deze rol ondersteun je de verantwoordelijke collega's bij hun communicatietaken waarbij de nadruk ligt op de leer- en ontwikkelstrategie en de Transitiestrategie Omgevingsplan. Je adviseert zodoende over, voert uit en bewaakt de kwaliteit van communicatiemiddelen. Je maakt briefings voor (nieuwe) communicatiemiddelen, intranet, Tamtam, nieuwsbrief, vlogs, film, infographics, cartoons en praatplaten. Tevens schrijf/ redigeer je teksten op B1 niveau en neem je interviews af en werk je deze verder uit. Verder houd je de interne social media bij en promoot je deze om het aantal gebruikers en de interactiviteit te verhogen. Ook maak je filmpjes over diverse onderwerpen om te gebruiken (van trainingen tot social media), ondersteun je bij het organiseren van interne bijeenkomsten/ sessies en houd je stakeholderoverzichten bij. Je stuurt de junior communicatieadviseur aan en je zit de werkgroep communicatie R&D voor. Gezocht wordt een communicatieadviseur (HBO) met ervaring met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Tevens heb je ervaring met het zelfstandig aanpakken en uitvoeren van communicatie in het ruimtelijk domein. Ook heb je ervaring met interne communicatie bij een veranderingstraject en met online communicatie. Je schrijft op B1-niveau. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Circa 20 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior). Je gaat aan de slag voor de Omgevingsvisie 2050 van Amsterdam. Het betreft een vernieuwing en vervanging van de huidige ruimtelijke visies. Het projectteam bevindt zich in de afrondende fase en wordt steeds concreter. Je bepaalt zoekend en verkennend met het team en de te betrekken in- en externe partijen de nog benodigde processtappen. Ook ga je de kernboodschap distilleren en de aanverwante grootstedelijke en regionale thema's framen, om daarbij een dialoog op te zetten met de Amsterdammers. Je zet Factor C sessies op en vertaalt resultaten naar een stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatie- en participatiestrategie voor het debat met de stad (i.s.m. het Communicatiebureau). Tevens stel je de communicatiekalender op en voer je deels de communicatie- en participatiestrategie uit. Verder zet je vanuit communicatie samenwerkingsverbanden op en je onderhoudt deze. Daarnaast neem je interne stakeholders mee in het veranderingsproces om op een open en toegankelijke wijze samen met externe partijen 'de stad vorm te geven'. En tenslotte zorg je voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Tevens heb je ervaring met grootschalige participatietrajecten en met interne communicatie voor (complexe) verandertrajecten. Verder heb je ervaring met de uitvoering van politiek-bestuurlijke agenda's. Bij voorkeur heb je als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met complexe visietrajecten van de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten). Je kan goed conceptueel denken, maar je kan deze materie ook structureren en je weet vervolgens de vertaling te maken naar concrete acties. Tenslotte geef je gevraagd en ongevraagd communicatieadvies.
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van acht maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Max. tarief: 80,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert -

Voor Werkorganisatie CGM zoekt paSearch meerdere bestuurssecretaresses/ managementassistenten (interim). CGM zoekt ervaren bestuurssecretaresses voor in totaal 76 uur per week om het huidige secretariaat op volle sterkte de ondersteuning uit te laten voeren voor het B&W. Naast deze uren is er ook nog 8 uur per week aan ondersteuning nodig voor de OR. Je bent het aanspreekpunt voor het College van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. Jouw belangrijkste taak is het verzorgen van het secretariaat voor de vergaderingen van het College van burgemeester en wethouders. Hierbij gaat het o.m. om het samenstellen van de agenda, het op de juiste manier registreren van collegestukken en het maken van de besluitenlijst. Ook (representatieve) taken m.b.t. advisering Koninklijke Onderscheidingen, huwelijksjubilea en 100-jarigen en andere bijzondere aangelegenheden behoren tot de werkzaamheden. Daarnaast heb je een leidende rol ten aanzien van de organisatie gemeentelijke evenementen en werkbezoeken. Je werkt in een team van drie bestuurssecretaresses. Gezocht worden kandidaten (MBO-4 niveau) met aantoonbare ervaring als bestuurssecretaresse/ managementassistent in een soortgelijke rol. Je kan goed plannen, organiseren en regelen. Ook onder tijdsdruk. Je hebt ervaring in gemeentelijke organisaties. Ook beschik je over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar (interim). Verlenging met twee keer drie maanden is mogelijk. In totaal moet er 76 uur per week ingevuld worden door meerdere bestuurssecretaresses. Startdatum: 1 januari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met donderdag 10 december 09:00 uur.

Apeldoorn -

Voor het Kadaster zoekt pzSearch een teamleider HR Services (interim). Je komt te werken op de afdeling HR Services van de directie Organisatie & HRM. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een correcte en efficiënte personeels- en salarisadministratie en voor het aansturen van jouw team in termen van inzet, begeleiding en ontwikkeling. Je hebt veel contacten met de collega’s van IT over de optimalisering van de HR systemen, het digitaliseren van het in-, door-, en uitstroom proces en je adviseert over de functionaliteiten van de systemen. Je vereenvoudigt werkprocessen en systemen voor collega’s en geeft richtlijnen en instructies voor een uniforme uitvoering. Ook begeleid je de ingezette verandering en het team, gericht op de groei naar een professionele en efficiënte personeels- en salarisadministratie, met een kwaliteitsgerichte en servicegerichte manier van werken. Je bent sparringpartner voor collega’s (HR adviseurs) op het gebied van personeels- en salarisadministratie en een partner in business voor de Manager P&O. Gezocht wordt een kandidaat (HBO HRM/ Personeel & Organisatie) met minimaal drie tot vijf jaar managementervaring op een personeels- en salarisadministratie in een ZBO organisatie. Je hebt minimaal drie jaar ervaring met procesoptimalisatie met behulp van Lean-technieken. Je bent bekend met de toepassing van IT systemen (SAP/ Raet/ Succes Factors) en de ontwikkeling en digitalisering van het in-, door- en uitstroomproces via een Agile aanpak. Tevens heb je minimaal drie jaar ervaring met het begeleiden van (complexe) veranderprocessen. Kennis van salarisadministratie is een pré. Daarnaast heb je een grote mate van inlevingsvermogen, flexibiliteit en ben je sterk gericht op samenwerking. Tenslotte krijg je energie van het coachen, motiveren en stimuleren van je team en je bent voor hen een inspirator. Daarin vind je de juiste balans tussen sturen op resultaat en ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. Jouw taalniveau Nederlands is minimaal B2. I.v.m. zwangerschapsverlof, middels een aanbesteding, wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging met twee maanden is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 4 januari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met donderdag 10 december 09:00 uur.

Hoorn -

Voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zoekt legalSearch een juridisch adviseur Stikstof (interim). Als zeer ervaren juridisch adviseur gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht en in het bijzonder in de stikstofregelgeving ga je aan de slag voor de afdeling Bedrijfsvoering. Het betreft het begeleiden van bezwaar en beroepzaken van stikstof gerelateerde vergunningen en handhavingszaken. Bovendien behelst de opdracht het geven van strategisch, tactisch en operationeel advies aan vergunningverleners. Doel is dat de bezwaar en beroepszaken geen vertraging oplopen. Je bent sparringpartner voor zowel andere juridische adviseurs als voor de vergunningverleners, de handhavers, de specialisten, de teamleiders en afdelingsmanagers van de vakafdelingen (Regulering Leefomgeving, Toezicht & Handhaving en Specialisme & Advies).

Gezocht wordt een kandidaat (WO Bestuursrecht)met minimaal vier jaar ervaring in de afgelopen zes met bestuursrecht en natuurbeschermingsrecht. Tevens heb je minimaal drie jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar als juridisch adviseur binnen een omgevingsdienst. Verder heb je ook proceservaring. Daarnaast ben je een teamspeler en je weet dat te combineren met zelfstandigheid in de uitoefening van de opdracht. Tenslotte heb je passie voor en professionaliteit op het juridisch vakgebied gecombineerd met overzicht en een positieve, initiatiefrijke instelling. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar (interim). Verlenging is eventueel mogelijk; in vaste dienst treden eveneens. 12 tot 20 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met 7 december 10:00 uur.

Vriezenveen -

Voor de gemeente Twenterand zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Als communicatieadviseur geef je vorm en inhoud aan het communicatiebeleid. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de organisatie over het in- en externe communicatiebeleid en je voert dit beleid uit. Tevens adviseer je het bestuur en de organisatie over de communicatie rondom diverse projecten. Hiervoor stel je communicatieplannen op en ook deze voer je uit. Verder onderhoud je contacten met de media en adviseer je het bestuur en de organisatie hierover. Je bent eerste woordvoerder namens de gemeente. Daarnaast schrijf je persberichten en beantwoord je persvragen. Tenslotte vervul je een klankbordfunctie voor medewerkers in de organisatie vanuit vakinhoudelijke kennis. Gezocht wordt een kandidaat (HBO Communicatie) met minimaal vier jaar recente ervaring als communicatieadviseur bij een gemeente in de afgelopen acht jaar. Je hebt ervaring met het schrijven van persberichten en met projectmatig werken. Verder heb je affiniteit met digitale communicatie en social media. Daarnaast ben je resultaatgericht, initiatiefrijk, proactief, flexibel, diplomatiek, creatief, analytisch, omgevingsbewust, bevlogen en nieuwsgierig. Tevens sta je stevig in je schoenen, schakel je snel en weet je verschillende belangen goed in te schatten en af te wegen. Tenslotte voel je je thuis in een politiek bestuurlijke omgeving en je hebt gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bestuurlijke processen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van drie maanden op basis van detachering. Verlenging is optioneel. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 28 tot 32 uur per week. Startdatum: 4 januari 2021. Salaris in overleg.

Leidschendam -

Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt legalSearch een juridisch adviseur Grondzaken (interim). Je gaat aan de slag voor het team locatie-ontwikkeling. Je adviseert bij allerlei juridische vraagstukken bij gebiedsontwikkeling, ruimtelijke- en bouwprojecten en de strategische inzet van grondbeleidsinstrumentarium. Tevens adviseer je bij ruimtelijke initiatieven en projecten over kostenverhaal, gronduitgifte, grondbeheer en – verwerving. Ook denk je actief mee over de borging van de fiscale aspecten van de gronduitgiftes en grondexploitaties. Je draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hieromtrent. Je stelt intentie-, anterieure-, koopovereenkomsten op bij complexe privaatrechtelijke zaken voor grondverwerving, - uitgifte en gebiedsontwikkeling. Ook kan je worden ingezet op de aansturing van projecten, zoals het project Snippergroen of de herontwikkeling van een gebied. Onderhandelingen voeren met o.a. ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en externe initiatiefnemers behoren ook tot je takkenpakket. Tot slot adviseer je over zakelijke rechten, zoals recht van opstal of erfpacht, en de vestiging hiervan. In voorkomende gevallen adviseer je over beleidsontwikkeling, aanbesteding en staatsteun. In deze veelzijdige rol ben je gesprekspartner voor o.a. projectleiders, advocatuur, notariaat, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers. Gezocht wordt een kandidaat (WO -Nederlands Privaatrecht) met minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen acht jaar als Jurist Grondzaken binnen een gemeente. Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet blijkend uit een afgeronde relevante opleiding/ cursus in de afgelopen drie jaar. Verder heb je affiniteit met en kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Tevens beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en over uitstekende advies- en onderhandelingsvaardigheden.
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging is eventueel mogelijk. Z.s.m. starten. 28 uur per week. Tarief in overleg. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop/ telefoon). Reageren kan tot en met maandag 7 december 09:00 uur. Tarief in overleg.

Den Haag -

Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Translationeel Onderzoek. Je gaat binnen het cluster Translationeel Onderzoek aan de slag met communicatieadvies en -uitvoering. Je gaat werken voor verschillende programma’s, zoals de evaluatie van het brede subsidieprogramma Translationeel Onderzoek en programma’s over stamcelonderzoek en zeldzame ziekten. Je voert de communicatieactiviteiten uit die moeten plaatsvinden in het kader van de evaluatie van het brede programma Translationeel Onderzoek. Dit gaat concreet om de organisatie van en het plannen van de invulling van een aantal webinars, het samenstellen en coördineren van een digitaal magazine en het vormgeven van de aanbieding van verschillende middelen. Ook ben je verantwoordelijk voor een aantal reguliere werkzaamheden, zoals de productie van de digitale nieuwsbrief (voorbereiding van de content in tekst/ beeld en eindredactie). Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar communicatie-werkervaring in en/of met diverse domeinen zoals wetenschap, gezondheidszorg en onderzoek. Je hebt ervaring met het schrijven van interviews, nieuwsberichten en andere informerende teksten. Tevens heb je minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen tien jaar met de uitvoering en coördinatie van multimediale communicatieprojecten binnen een soortgelijke organisatie zoals ZonMw (kennisorganisaties, ziekenhuizen). Daarnaast ben je in staat om complexe informatie naar eenvoudige taal/ beeld te vertalen, beschik je over goede mondelinge/ schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels) en je kan conceptueel en analytisch denken. Tenslotte ben je resultaatgericht, betrokken, een netwerker, een verbinder, politiek-bestuurlijk sensitief, een teamspeler en heb je strategisch inzicht en lef. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Verlenging met zes maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 24 uur per week. Max. uurtarief 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). Reageren kan tot en met donderdag 3 december 17:00 uur.

Oisterwijk -

Voor de gemeente Oisterwijk zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Je adviseert het bestuur en management integraal over communicatievraagstukken en -processen die tactisch dan wel operationeel van aard zijn. Dit doe je gevraagd en ongevraagd. Je adviseert niet alleen, maar geeft ook uitvoering aan de benodigde communicatie. Je denkt mee in (inwoner)participatietrajecten en je helpt collega’s bij het opzetten hiervan. Je verzorgt projectcommunicatie, signaleert ontwikkelingen op communicatiegebied en doet voorstellen voor verbetering. Daarnaast ben je woordvoerder namens het bestuur. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring als communicatieadviseur bij een overheidsinstantie. Je hebt ervaring met het adviseren van bestuur en management. Verder ben je integer, flexibel, zelfstandig, enthousiast, analytisch, een verbinder, omgevingsgericht en je hebt gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen. Je vormt de schakel tussen het bestuur, de organisatie en de ‘buitenwereld’. Ter versterking van het team wordt middels een aanbesteding een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van drie maanden op basis van detachering. Met optie tot verlenging. Invulling op zzp-basis is helaas niet mogelijk. 36 uur per week. Startdatum: 4 januari 2021. Bruto maandsalaris in overleg.

Katwijk -

Voor de gemeente Katwijk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Rijnlandroute. Je wordt ingezet bij het gemeentelijk programmateam dat zich bezig houdt met de uitvoeringsprogramma’s van de Rijnlandroute en R-net (HOV). Het gaat om de intensieve gemeentelijke betrokkenheid op het Katwijkse traject van deze grootschalige complexe provinciale initiatieven. Een goede samenwerking met de inwoners, ondernemers en partners - met name de provincie, OV en uitvoerende partijen - is daarbij van cruciaal belang. Je stuurt op de aspecten communicatiedoelstellingen/ proposities, kwaliteit communicatiestrategieën, capaciteit en de inzet van middelen en je draagt bij aan de risicobeheersing. Je bewaakt, toetst en zorgt voor het 4-ogen principe. Tevens ben je eerste aanspreekpunt voor communicatie naar buiten namens de beide uitvoeringsprogramma’s. De gemeente werkt volgens het IPM model; je neemt zodoende een duidelijke en centrale rol in binnen de beide uitvoeringsprogramma’s en binnen het IPM-samenwerkingsmodel. Je werkt samen met een team van specialisten die onder jouw regie en verantwoording werkzaamheden uitvoeren, gegevens verzamelen en deze presentabel maken. Je hanteert hier in een coachende sturende rol. Gezocht wordt een kandidaat (WO - communicatie/ sociale wetenschappen) met minimaal zeven jaar ervaring in de afgelopen tien jaar als communicatieadviseur binnen een gemeentelijke instelling of provinciale organisatie in projecten op het gebied van infrastructuur en/of ruimtelijke ontwikkeling. Je bent zodoende ervaren in het adviseren van de gemeentelijk bestuurder. Je hebt netwerkcontacten met media/ kranten, gemeentes en provincies. Tevens heb je ervaring met omgevingsmanagement, (strategische) online- en social media strategieën, overheids- en burgerparticipatie, perswoordvoering en crisiscommunicatie. Je bent in staat om de communicatie op organisatiedoelen af te stemmen, te verbinden en daarnaast ben je omgevings- en organisatiesensitief en je beschikt over sterke strategisch & tactische adviesvaardigheden. Uiteraard ben je perfect in schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvermogen en heb je veel ervaring in het laten ontwikkelen en het toepassen van alle denkbare communicatie-uitingen. Met gemak schrijf je persberichten, beantwoord je persvragen en organiseer je de uitvoeringscommunicatie. Tevens ben je bereid en in staat om ook “omgevingsmanagement” in te vullen indien of zolang de IPM-rol “omgevingsmanager” niet wordt ingevuld door een andere professional. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met twee keer zes maanden is mogelijk. De inhuur start met 24 uur p/week (Q1 en Q2), daarna 12 uur p/week. Startdatum: 1 januari 2021. 'Bring your own device' is van toepassing (laptop/ telefoon). Tarief in overleg.

Delft -

Voor het Hoogheemraadschap Delfland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Digitalisering. Je gaat aan de slag voor de afdeling Communicatie en KlantContact (CKC). In deze rol zorg je voor de uitwerking van (deel)communicatieplannen; je helpt bij de uitvoering ervan, je vervaardigt communicatiemiddelen, schrijft teksten (on- en offline) en je woont relevante overleggen bij. Je ondersteunt de senior adviseur bij de uitvoering van de communicatie rondom thema’s als digitalisering en digitale transformatie. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring met projectcommunicatie en minimaal twee jaar ervaring met zowel het geven van ((on)gevraagd) communicatieadvies als de uitvoering hiervan. Deze ervaring heb je opgedaan bij een overheidsorganisatie. Tevens heb je ervaring als gesprekspartner op het gebied van communicatie voor bestuurders, managers en medewerkers. Verandercommunicatie is niet nieuw voor jou. Ook heb je ervaring met ICT, nieuwe technologieën en digitalisering. Met gemak schakel je tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bij voorkeur heb je ervaring met het organiseren van online events. Ervaring bij een Waterschap is een pré. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vier maanden. Verlenging met drie keer drie maanden is mogelijk. 16 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Tarief in overleg.

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een campagne marketeer. Je kunt ingezet worden op verschillende thema's; bv. in het sociale of ruimtelijke domein, veiligheid, dienstverlening, gezondheid of op coronacampagnes. Je ontwikkelt impactvolle publiekscampagnes met heldere gedrags- of kennisdoelstellingen. Je geeft leiding aan de productie van deelcampagnes en middelen binnen een vastgestelde strategie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van o.a. social, print, outdoor, activaties richting doelgroepen, onderzoek of evaluatie. Je adviseert over doelgroep, bereik en onderzoek, en draagt zo bij aan werkbare en op resultaatgerichte communicatiestrategieën. Je werkt onder leiding van een senior campagneadviseur aan eigen projecten. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring in de laatste zeven jaar als communicatieadviseur en/of campagnemarketeer in een complexe organisatie bij de (semi-)overheid (Rijk en/of provincie en/of G4 en/of 100.000+ gemeente) of non profit. Je hebt ervaring met de ontwikkeling van multimediale publiekscampagnes, strategische inzet van social marketing, het selecteren/ aansturen van externe bureaus en met het identificeren en bereiken van doelgroepen. Tevens heb je ervaring met het toepassen van uitkomsten van onderzoek, gedragsanalyse, pre-testen en evaluatie in de ontwikkeling van campagnemiddelenproducten. Bij voorkeur heb je enige ervaring met de inzet van kennis van gedragspsychologie en met toepassing van analyse-instrumenten als Casi of BSR. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Servicepunt (interne communicatie). Bij het Servicepunt kun je voor diverse zaken terecht op zowel facilitair als op het gebied van ICT/ Informatievoorziening. Er staan echter organisatorische veranderingen op stapel. In deze rol help je met de communicatie rondom het reorganisatietraject van het Servicepunt. Je maakt een analyse van de behoefte op het gebied van communicatie in de organisatie en je werkt een plan uit om aan die behoefte te kunnen voldoen. Tevens stel je (mede) de communicatieboodschap op, help jein de voorbereiding van informatieve bijeenkomsten en je verzorgt de vertaling van complexe besluiten naar duidelijke/ overzichtelijke boodschappen. Verder richt je de intranetpagina in, denk je na over nieuwe/ innovatieve manieren om in deze tijd van corona de collega's goed bij het traject te betrekken en zorg je voor de realisatie van communicatiemiddelen. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ervaring als communicatieadviseur bij een grote, complexe organisatie. Je hebt ruime ervaring met interne communicatie. Verder heb je affiniteit met verandervraagstukken en bij voorkeur met de domeinen FZ en ICT. Tenslotte draai je je hand niet om voor het laten vervaardigen van communicatiemiddelen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 16 uur per week. Z.s.m. starten. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een P&O adviseur Ruimte & Duurzaamheid (interim). Met jouw bedrijfskundige kennis, analytisch vermogen en kennis van de lijn ga je samen met het management de tactische en strategische organisatiedoelstellingen realiseren. Hierbij ben je intensief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsplannen. Je werkt aan complexe casuïstiek op het gebied van o.a. verzuim, prestatieverbetering en integriteit. Je staat naast het management en je werkt samen vanuit co-creatie; een positie die je moet verdienen op basis van een opgebouwde (vertrouwens)advies-relatie. Je bent gesprekspartner van lijnmanagement op het gebied van personele en organisatorische vraagstukken, en je draagt de verantwoordelijkheid om het centraal ontwikkeld P&O-beleid te implementeren binnen het aandachtsgebied waarvoor je gedeconcentreerd werkzaam bent. Tevens adviseer je zelfstandig ten aanzien van complexe P&O-vraagstukken binnen de desbetreffende aandachtsgebied door deze te vertalen naar adequate P&O-interventies, waarbij je in de keten samenwerkt met P&O-specialisten op gebied van o.a. Mobiliteit, Organisatieadvies, Leren en Ontwikkelen en Verzuim. Verder neem je waar nodig als adviseur deel aan projectgroepen. Gezocht wordt een kandidaat (HBO + relevante trainingen) met (tactisch/strategische) ervaring als (senior) P&O-adviseur/ HR Businesspartner voor een aandachtsgebied met een aantal verschillende lijnmanagers. Ook heb je ervaring met het doorontwikkelen, het reorganiseren van organisaties en veranderprocessen. Verder heb je een goed ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen om de P&O-opgave van de lijn te kunnen vertalen naar integrale P&O-oplossingen. Bij voorkeur heb je ervaring bij een van de G4 gemeenten opgedaan. Zodoende heb je ervaring met een complex krachtenveld en ervaring in een bestuurlijke omgeving. Je hebt gevoel voor het positief beïnvloeden van stakeholders en je bent bestand tegen het werken in een sterk veranderende omgeving. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden (interim). Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 20 tot 36 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met donderdag 3 december 12:00 uur.

Delft -

Voor de gemeente Delft zoekt legalSearch een juridisch adviseur Verkeer & Vervoer (interim). Je adviseert bij en doet concrete tekstvoorstellen t.b.v. aanpassingen en de evaluatie van het verkeersbeleid en verordeningen (o.a. parkeerverordening, beleid autoluwgebied, RVV-artikel 87 ontheffingenbeleid, deelfietsenbeleid en verkeersonderdelen legesverordening). Ook adviseer je over gerechtelijke uitspraken, experimenten met nieuwe verkeers- en vervoersvormen en wetgeving (bv. zelfrijdende auto’s, drones en pakketbezorging, zelf varende boten en kleine elektrische vervoersmiddelen), contracten, het opstellen van verweer in bezwaar en beroepszaken en overige voorkomende juridische vraagstukken. Gezocht wordt een kandidaat (WO) met minimaal tien jaar recente juridische ervaring op het gebied van verkeer en vervoer. Tevens heb je minimaal vijf jaar ervaring met politieke besluitvorming; je voelt je hierin thuis en je bent zodoende politiek en bestuurlijk sensitief. Verder heb je minimaal drie jaar ervaring bij een gemeentelijke organisatie. Daarnaast ben je resultaatgericht, daadkrachtig, creatief, initiatiefrijk, een teamspeleer, omgevingsbewust en beschik je over inlevingsvermogen en overtuigingskracht. Tenslotte denk en acteer je integraal. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar (interim). Verlenging met drie keer een jaar is mogelijk. Circa 6 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met 3 december 12:00 uur.

Den Haag/ Nieuwegein -

Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur GGP. Je werkveld is weliswaar binnen de portefeuille GGP, maar in het dagelijks werk heb je nauw contact met de dienst Communicatie van het Politiedienstencentrum. Je ontwikkeld zelfstandig de communicatiestrategie voor de middelgrote en eenheidoverstijgende opdrachten en je vertaalt deze naar een concrete communicatie-aanpak voor meerdere doelgroepen en je voert de plannen vervolgens zelf uit. Je houdt de regie op de uitwerking van activiteiten/ middelen. Hierbij kun je de hulp inschakelen van de communicatieadviseurs op landelijk niveau. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en social media kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Werkzaamheden zijn o.a.: het ontwikkelen van de GGP-krant, -jaarbericht, -maandrapportages, het voorbereiden van de strategische interne rapportages die de positionering van de portefeuille raken en het voorbereiden van belangrijke bijeenkomsten met stakeholders. Jouw inzet is mede gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van GGP binnen de politieorganisatie. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring als communicatieadviseur, bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein, of binnen grote (1000+) (Rijks)overheidsorganisaties. Verder heb je in de afgelopen vijf jaar ervaring opgedaan met de intake van (complexe) communicatieopdrachten, het verhelderen van de achterliggende vraag, het opstellen van een strategie waarmee je de communicatievraagstuk effectief aanpakt en het ontwikkelen van een aanpak van 1 vraagstuk voor meerdere doelgroepen. Uiteraard heb je ervaring met het voeren van de regie op de ontwikkeling en uitwerking van communicatieactiviteiten. Ook heb je ruime ervaring met de inzet van social media. Daarnaast ben je klantgericht, organisatiesensitief, probleemoplossend, initiatiefrijk en heb je overtuigingskracht. Het in het bezit zijn van extra communicatiecertificaten is een pré. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa een jaar. Verlenging is eventueel mogelijk. 18 uur per week. Er dient rekening te worden gehouden met het werken op allerlei locaties in heel het land. Startdatum: rond 4 januari 2021. Tarief in overleg.

Hasselt -

Voor de gemeente Zwartewaterland zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). In samenwerking met de teamgenoten adviseer, begeleid en ondersteun je de eenheidsmanager bij de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid. Dit behelst de gehele range van in-, door- en uitstroom. In overleg met de teamgenoten word je tevens producthouder van een of meerdere P&O thema’s. Dit betekent dat je zorg draagt voor actualisering, toegankelijkheid en toepasbaarheid van de informatie (inhoud en proces) van dit onderwerp. Voor de komende vier à vijf maanden ga je je voornamelijk bezighouden met het instroomproces. Je gaat een aantal sollicitatieprocedures en inhuurprocessen begeleiden. Het team bestaat uit twee P&O-adviseurs, een beleidsadviseur en een P&O-ondersteuner. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring met het uitvoeren van werving- en selectieprocedures voor personeel in de afgelopen acht jaar binnen een overheidsorganisatie. Tevens heb je minimaal drie jaar ervaring als P&O adviseur binnen een overheidsorganisatie. Ook heb je ervaring als sparringpartner voor het management. Je kijkt verder dan de standaard procedures. Je bent niet bang waar nodig een stevig gesprek aan te gaan. Ondanks het brede takenpakket en het schakelen tussen diverse werkzaamheden, weet jij je hoofd koel te houden. Je bent dienstverlenend, teamgericht en je spreekt de taal van de persoon waar je mee werkt. Met andere woorden, je weet goed hoe jij je moet aanpassen aan de situatie. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vier maanden (interim). Z.s.m. starten. Verlenging is eventueel mogelijk. 24 uur per week. Tarief in overleg. Reageren kan tot en met 26 november 12:00 uur.

Arnhem/ thuiswerken -

Voor het Instituut Fysieke Veiligheid zoekt Redactie & Co een projectleider nieuwe website. Als projectleider realiseer je in nauwe samenwerking met de IFV medewerkers een nieuwe website: van plan tot aanbesteding tot uitvoer (content, design, techniek, governancestructuur). Een deel van de voorbereidingen is al in gang gezet middels een vooronderzoek waarbij er al diverse fases zijn bepaald. Het doel is om op een projectmatige wijze het projectplan op te stellen en uit te voeren. Je bent o.a. (mede) verantwoordelijk voor de volgende resultaten: de nieuwe website moet een platformfunctie krijgen voor de ambities van IFV en IFV als publiek kennisinstituut profileren. De website moet verder ook een verbindende factor vormen tussen veiligheidsregio's, crisispartners en de Rijksoverheid die kennis toevoegt op het gebied van onderzoek, onderwijs intelligence en ondersteuning. Verder moet de content op de site aansluiten bij de wensen van de IFV-diensten en -afdelingen. Tevens moet de nieuwe site voorzien worden van een eigentijdse uitstraling, geactualiseerd en voorzien worden van eigentijdse functionaliteiten. De site moet uiteraard voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en toekomstbestendig (AVG, digitale toegankelijkheid) zijn. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal drie jaar ervaring als projectleider met projectmanagement en online contentmanagement. Het liefste heb je minimaal twee jaar recente ervaring bij een overheidsorganisatie. Je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen op online gebied (aantoonbaar d.m.v. bv. trainingen, kennissessies en webinars). Bij voorkeur heb je minimaal drie jaar ervaring als online projectleider vanuit communicatie en automatiserings-perspectief. Verder heb je ervaring met de vertaling van plan naar de opzet en content van een nieuwe website. Tevens heb je ervaring met het ontwikkelen van complexe responsive websites incl. ervaring met digitale toegankelijkheid. Verder is ervaring met het aansturen van een team, het inspireren en motiveren van teamleden en het optimaal gebruikmaken van de verschillende vaardigheden van de leden een pré. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2021. Met optie tot verlenging. Startdatum: 2 december 2020. Aantal uren: gefaseerd, van gemiddeld 24 uur voor de eerste 4 maanden, afbouwend naar 8 uur en de overdracht. Tarief in overleg.

Amsterdam -

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een hands-on social media adviseur. De regio Amsterdam zet in op actieve samenwerking met andere regio's om het Life Sciences & Health cluster in Nederland verder te versterken. In deze rol ben je het aanspreekpunt in het uitrollen en uitbouwen van het merk en het verspreiden, benutten en delen van relevante content met alle partners, het netwerk en het LSH ecosysteem. Je zet de communicatieplanning 2019-2022 op en rolt deze uit. Je sluit aan bij het wekelijks kernteam- en communicatieteamoverleg. Ook zet je de communicatie t.b.v. de strategie taskforce op en je vertaalt deze naar concrete plannen en activiteiten. Daarnaast zet je een communicatienetwerk op en breng je deze in kaart. Tevens zorg je er voor dat alle (social) media kanalen en nieuwsbrieven van alle partners, stakeholders, media- en/of eventspartners worden benut. Tenslotte monitor je de resultaten en ontwikkel je de visie en onderzoek je de mogelijke partnerships om het voortbestaan Smart Health Amsterdam na 2022 te realiseren. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring met het coördineren en het begeleiden van projecten. Je hebt ruime aantoonbare ervaring met de inzet van social media. Uiteraard heb je affiniteit met het onderwerp.
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met een jaar is mogelijk. 8 tot 10 uur per week. Startdatum: 16 december 2020. Tarief in overleg.