Vacatures

De Search & Co Groep bestaat uit een aantal samenwerkende bureaus met vacatures in onder meer media, communicatie, creatie & design, marketing, hrm en management support. Een overzicht van de actuele vacatures.

Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling (senior) De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van meer dan 5000 woningen mogelijk te maken. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ambitie is het gemeentelijke organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling. Om mensen prettig te laten wonen is meer nodig dan alleen de bouw van huizen. Het gaat bijvoorbeeld ook om de realisatie van maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, een kwalitatief goede openbare ruimte en het voldoen aan duurzaamheidsambities. De teams die zich met gebiedsontwikkeling bezighouden zijn daarom multidisciplinair opgebouwd en vaak werkzaam in meerdere (grote) projecten. Als communicatieadviseur gebiedsontwikkeling werk je aan complexe opdrachten met een gemiddeld afbreukrisico in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. Je weet in een kort tijdbestek vraagstukken te vertalen naar een realistische communicatievraag. Voor je opdrachtgever, een van de managers gebiedsontwikkeling bij Grond en Ontwikkeling, ben je de partner die de context van de organisatie en de omgeving kent. Je helpt met het leggen van duurzame verbindingen met de verschillende stakeholders, je zorgt dat de organisatie communicatiever wordt en je biedt communicatieoplossingen die bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen. Je voert deze ook (deels) uit, samen met het team. Vanuit een brede blik kijk je naar wat het gebied nodig heeft aan (marketing)communicatie en maak je met management, projectleiders en team de nodige keuzes. Gezocht wordt een ervaren communicatieadviseur met aantoonbare ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten en -positionering bij de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten), een woningbouwcorporatie of een ontwikkelaar. Ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's, ervaring in het fysieke domein en met stakeholdermanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie is van belang. Je vertaalt de resultaten van een Factor C-sessie naar een stakeholdersanalyse en een overkoepelende communicatiestrategie; eventuele aanpak gebiedspositionering en participatiestrategie. Dit in samenwerking met experts van het communicatiebureau (o.a. gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, social media, onderzoek en monitoring). Je stelt de kernboodschap op, ontwikkelt de communicatiekalender en mediastrategie en voert deze (deels) uit. Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de manager gebiedsontwikkeling, verschillende projectmanagers en de projectteams is je eigen. Je kan draagvlak creëren, zowel bij interne stakeholders als externe, in relatie tot de organisatiedoelen. Verder zorg je voor de gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. Kennis van het Plaberum en/of een ander plan-of besluitvormingsproces is een must. Zo ook Factor C. Geboden wordt een tijdelijke baan voor de duur van een jaar met een optie op verlenging tot maximaal twee jaar. Start 1 oktober 2019. 32 tot 36 uur per week. Marktconform salaris.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling (medior). De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van duizenden woningen mogelijk te maken. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ambitie is het gemeentelijke organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling. Om mensen prettig te laten wonen is meer nodig dan alleen de bouw van huizen. Het gaat bijvoorbeeld ook om de realisatie van maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, een kwalitatief goede openbare ruimte en het voldoen aan duurzaamheidsambities. De teams die zich met gebiedsontwikkeling bezig houden zijn daarom multidisciplinair opgebouwd en vaak werkzaam in meerdere (grote) projecten. Voorbeelden zijn IJburg, Centrum Amsterdam Noord, Houthavens, ArenaPoort in Zuidoost, transformatie van gebieden zoals de Sloterdijk en naar gebieden waar ook gewoond kan worden, Rembrandtpark etc. Als communicatieadviseur werk je aan verschillende opdrachten in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. In de projecten werk je nauw samen met woningcorporaties, bewoners, belangengroepen, vastgoedontwikkelaars en interne betrokken partijen, zoals het stadsdeelbestuur, verschillende onderdelen van de gemeente en communicatieadviseurs van het stadsdeel (gebiedsgericht werken). Gebiedsvernieuwing raakt direct de belangen van burgers en ondernemers. Bijna alle projecten kennen daardoor een bestuurlijke gevoeligheid. Gezocht wordt een communciatieadviseur (HBO-niveau) met ervaring als zelfstandig allround adviseur binnen een complex werkveld, waarbij je gelijktijdig zowel interne- als externe stakeholders bedient. Ook heb je ervaring in het fysieke domein en met gebiedspositionering en/of omgevingscommunicatie. Je draait je hand niet om voor het opstellen van communicatieplannen en de ontwikkeling van communicatie rond participatietrajecten. Je kan zelfstandig teksten schrijven/ redigeren en begeleidt met gemak de realisatie van digitale middelen. Verder verzorg je de coördinatie en productie van communicatiemiddelen, in afstemming met het communicatiebureau en de -adviseurs van het betrokken stadsdeel (gebiedsgericht werken). Kennis van het Plaberum en/of een ander plan- en besluitvormingsproces is een must. Geboden wordt een tijdelijke baan op basis van detachering voor een jaar, met mogelijke verlenging tot maximaal twee jaar. Start 15 september 2019 voor 32 tot 36 uur per week. Marktconform salaris.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur (Oranje Loper). Als strategisch communicatieadviseur maak jij onderdeel uit van het Team Omgeving en heb jij de opdracht om een strategisch communicatieplan op te stellen voor het programma Oranje Loper. De gemeente wil namelijk de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwen. Dit gebeurt vanuit één programma: Oranje Loper. Om het gebied veilig bereikbaar te houden vervangt de gemeente alle 9 vaste bruggen op het traject. Aan het monumentale uiterlijk van de bruggen verandert niets. De straten veranderen wel. Auto, tram, fietsers en voetgangers zitten elkaar nu vaak in de weg. In overleg met de omgeving maak je plannen om voetgangers, fietsers en de tram meer ruimte te geven. De auto levert ruimte in. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en doorstroming van het openbaar vervoer. De Oranje Loper is een omvangrijk programma met een groot (bestuurlijk) afbreukrisico. Verlies van draagvlak bij stakeholders is toprisico. Als adviseur geef jij richting en kaders aan de communicatieadviseurs in de projecten en werk jij intensief samen met de projectleiders van de projecten, de programmamanager en ambtelijk opdrachtgever. Je zorgt voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling, je zet samenwerkingsverbanden op en onderhoudt deze, je formuleert de communicatiestrategie en -plannen en draagt bij aan de bewaking en de uitvoering hiervan. Verder zie je toe op de consistentie van alle geplande communicatie met overall communicatiestrategie. Gezocht wordt een zeer ervaren, georganiseerde en gestructureerde teamplayer (HBO-niveau) met minimaal 10 jaar ervaring bij een overheidsinstelling met omgevingscommunicatie (G4, rijk, provincie). Je voelt je thuis in de dynamische praktijk van een groot openbare ruimte- / infrastructuurproject. Je kan goed overzicht houden, snel schakelen en je hebt je formele en informele contacten goed op orde. Geven van gevraagd en ongevraagd (strategisch) communicatieadvies is je eigen. Kennis van en ruime ervaring met issue management (communicatie) in een complex speelveld met meerdere stakeholders/ belangen en ervaring met communicatie bij de 5 IPM rollen is een must. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het vakgebied communicatie (o.a. online communicatie en -campagnes). Ook heb je ervaring met het samenwerken met een opdrachtnemer (aannemer) in een uitvoeringsproject binnen een UAV-GC setting en met communicatieadvisering en management op het gebied van complexe en mediagevoelige infrastructurele projecten of thema's. Daarnaast heb je ook ervaring in zowel de definitie- als in de uitvoeringsfase van infrastructurele projecten. Werkervaring binnen de 4G gemeenten, in het bijzonder op complexe infrastructurele projecten in binnenstedelijke gebieden, is van belang. Je draait je hand niet om voor het opstellen en redigeren van stukken t.b.v. het politieke besluitvormingsproces binnen een grote / complexe overheidsorganisatie. En met gemak houd je dialoogsessies over complexe en/of gevoelige onderwerpen, consultatie- / participatie- en inspraakbijeenkomsten met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen. Geboden wordt een tijdelijke functie vanaf 9 september 2019 voor een jaar, met een mogelijke verlenging tot maximaal twee jaar. 24 tot 32 uur per week. Marktconform salaris.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een content manager met gevoel voor beeld. Als content manager ga je aan de slag bij het communicatiebureau van de gemeente Amsterdam voor de twee onderdelen van Amsterdam.nl: de 'Omgevingsvisie' en 'Volg Amsterdam'. Beide programma's houden zich bezig met wat voor stad Amsterdam wilt zijn, welke keuzes er in de (verre) toekomst gemaakt gaan worden om de stad leefbaar te houden en welke rol de Amsterdammer daarin speelt. De content manager is verantwoordelijk voor de vernieuwing en optimalisatie van een nieuw onderdeel (platform) van de website die met beide programma's te maken hebben. De taken zijn zowel adviserend als uitvoerend (creërend). Je ontwikkelt nieuwe en redigeert bestaande redactionele content. Ook ontwikkel je de opzet, structuur en formats voor de omgevingsvisie op Amsterdam.nl. Daarnaast analyseer en beoordeel jij de bestaande content en beschikbare gebruikersdata. Doet verbetervoorstellen, creëert hiervoor draagvlak bij contenteigenaren en communicatieadviseurs in de organisatie, en voert deze vervolgens uit. Inhoudelijk stem je de redactionele content af met inhoudsdeskundigen en andere stakeholders. Denkt actief mee en ontwikkelt een visie over online participatie in relatie tot de content. Gezocht wordt een content manager (HBO-niveau) met aantoonbare ervaring met online participatietrajecten en het maken van contentdesign voor een grote, complexe organisaties. Je draait je hand niet om voor het ontwikkelen van video's/ grafische content. Ervaring met webredactie, opstellen van beleidsteksten, contentmanagement, online strategie en contentdesign binnen een grote webomgeving bij een overheidsinstantie is een must. Bekend met UX-design, ervaring met het contentmanagementsysteem I-prox en met het online statistiekprogramma Siteimprove. Geboden wordt een tijdelijke functie vanaf 9 september tot en met 31 december 2019. Met een optie op verlenging tot een duur van twee jaar. 32 tot 36 uur per week. Marktconform salaris.
Amsterdam - Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur die zich gaat bezighouden met de werkvelden armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Hij of zij adviseert bestuur en directie vooral op de kerntaak schuldhulpverlening, met uitstapjes naar de armoedebestrijding. Op deze terreinen is vanuit de communicatie al veel ontwikkeld en uitgevoerd, maar er zijn nog steeds groepen Amsterdammers die lastig te bereiken zijn, met name jongeren, werkenden en zzp-ers. Zij weten de weg niet te vinden of schamen zich om hulp te zoeken. Daarnaast komen er steeds nieuwe stadsbewoners bij. De adviseur zet zich in om deze doelgroepen beter te bereiken. Daarnaast wordt gepoogd om vanuit communicatie de instroom van schuldhulptrajecten te vergroten. In deze taak wordt nauw samengewerkt met maatschappelijk dienstverleners. Naast adviseren houdt hij of zij zich bezig met het schrijven van persberichten, het positioneren van de Amsterdamse aanpak en het ontwikkelen van campagnes. Gezocht wordt een senior communicatie-adviseur, liefst met ervaring in de genoemde werkvelden. Ervaring binnen een grote en complexe overheidsorganisatie is een must. WO-niveau, met maatschappelijke betrokkenheid. Geboden wordt een tijdelijke functie vanaf 1 september 2019 tot eind van het jaar, met een mogelijke verlenging tot maximaal twee jaar. 24 uur per week, salaris conform cao van de gemeente. Kandidaten mogen in de afgelopen twee jaar niet hebben gewerkt voor de gemeente Amsterdam.
Amsterdam - Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur met affiniteit voor overheidsfinanciën en de focus op interne communicatie zonder externe stakeholders uit het oog te verliezen. De gemeente heeft één financiële administratie geïmplementeerd voor de gehele organisatie waarmee de afdeling zich kan ontwikkelen tot financiële dienstverlener binnen de gemeente. Er kan nu efficiënter worden gewerkt, terwijl de kwaliteit is toegenomen. De adviseur zet de communicatielijnen uit binnen de hem of haar toegewezen onderdelen in het domein Financiën. Belangrijke thema's hierbij zijn het verbeteren van de dienstverlening, innovatie en het betrekken van medewerkers. De adviseur initieert en coördineert de benodigde activiteiten en is het aanspreekpunt voor directie en projectmanagement. De gezochte adviseur kan op zowel strategisch als operationeel niveau uit de voeten. Houdt van dynamiek, is een denker en doener. Heeft snel de context in de gaten en kan op basis daarvan de koers bepalen. Hij of zij weet de vraag van opdrachtgevers te vertalen naar een realistische communicatievraag. Hart voor interne communicatie, zonder externe stakeholders uit het oog te verliezen. Teamspeler die als vanzelfsprekend de verbinding zoekt en prioriteiten weet te leggen in een complexe organisatie. Geboden wordt een tijdelijke functie vanaf 1 september tot maximaal 1 april 2020. Maximaal te verlengen met twee jaar. Werkplek in de Stopera, 32 tot 36 uur per week. Medior salaris, conform cao.
Amsterdam - Namens een van de grotere advocatenkantoren in Nederland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur met marketing skills. Als communicatieadviseur ben je samen met de directe collega’s verantwoordelijk voor het communicatieadvies aan collega’s (advocaten, fiscalisten en notarissen) richting hun (potentiële) klanten. Je hebt daarbij oog voor het maken van de maximale impact die bijdragen aan merk, business en klantsucces. Je bent onderdeel van de afdeling Communicatie & Marketing. Binnen deze afdeling is het marketingcommunicatieteam verantwoordelijk voor de on- en offline profilering van de diensten aan (potentiële) klanten. Je rapporteert aan de Manager Corporate Communications & PR. Gezocht wordt een gedreven, leergierige en ervaren adviseur op ten minste HBO-niveau met minimaal vijf jaar ervaring bij een professionele dienstverlener. Met gemak zet jij opgestelde doelstellingen om naar een concreet marketingcommunicatieplan waarbij je de customer journey niet uit het oog verliest. Je bent proactief, servicegericht, weet van aanpakken en beschikt over sterke coördinerende vaardigheden. Daarnaast kan je zelfstandig teksten opstellen en redigeren, ben je creatief in de vertaalslag naar effectieve middelen en weet je online media goed te benutten. Ook draai je je hand niet om de middelen zelf te produceren. Goede gesprekspartner en weet te adviseren en te overtuigen vanuit het communicatievak voor een veelheid aan partijen. Denker en doener. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk uitstekend (near native). Geboden wordt een baan voor 40 uur per week. Goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. Oog voor work-life balans én veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Toonaangevende firma met uitstekende naam in de branche.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur met een goede pen. Als communicatieadviseur ga je aan de slag voor stadsdeel Noord om het gebiedsteam te versterken vanuit communicatie. Stadsdeel Noord maakt een enorme ontwikkeling de komende jaren. Er worden veel gebieden opgeknapt of helemaal nieuw ontwikkeld tot woon-/werkgebied. Sociale problematiek staat hoog op de agenda, evenals het actief laten participeren van bewoners/ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen. De communicatieadviseur adviseert de gebiedsmanager, het gebiedsteam, de projecten en het bestuur en levert communicatieve ondersteuning en uitvoering. Verder maak je deel uit van een flexteam binnen de afdeling, spring je in waar nodig en draag je bij aan verdere professionalisering van het team. Gezocht wordt een ervaren communicatieadviseur op ten minste HBO-niveau met aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en netwerken van stakeholders, en je stimuleert de dialoog met en tussen bewoners. Je kan makkelijk schakelen tussen verschillende opdrachtgevers en communicatiewerkzaamheden (niveaus). Je weet een actieve bijdrage te leveren aan de contentstrategie, de verdere professionalisering van het team en de communicatiefunctie. Social media weet jij goed te benutten, kan zelfstandig teksten opstellen en redigeren en je weet je weg goed te vinden binnen een projectorganisatie. Kennis in Factor C en ervaring met participatie (co-creatie) is een must. Geboden wordt een tijdelijke baan op basis van detachering voor minimaal 32 uur per week. Starten 2 september 2019, periode van 6 maanden met een optie op verlenging tot een duur van twee jaar. Marktconform salaris
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een verzuimadviseur. Gemeente Amsterdam wil de verzuimbegeleiding de komende jaren intensiveren om te komen tot maximale inzetbaarheid van zijn medewerkers. Binnen het Cluster Sociaal willen de directies Werk, Participatie en Inkomen de coaching en begeleiding van hun leidinggevende bij Verzuim en Inzetbaarheid tijdelijk verhogen. Er is een inhaalslag te maken met betrekking tot kennis en vaardigheden van de leidinggevenden op het gebied van Verzuim en Inzetbaarheid. Dit maakt deel uit van een groter project, waar samen met leidinggevenden en medewerkers wordt gekeken naar een goede balans tussen werk en persoon. Als pro-actieve adviseur geef je de leidinggevende gevraagd en ongevraagd advies en ben je bovenal een coach-on-the-job voor leidinggevenden. Je bent een hands-on adviseur voor de leidinggevende en medewerker vanaf de eerste dag van het verzuim én bij dreigend verzuim. Je fungeert als een 'spin in het web'. Samen met de bedrijfsarts ben je verantwoordelijk om te zorgen dat de leidinggevende en medewerker voldoende informatie, kennis en kunde heeft om de re-integratie vlot en efficiënt te laten verlopen. Gezocht wordt een adviseur met een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met een post HBO-opleiding Registercasemanager en/ of Arbeidsdeskundig of andere specialistische opleiding op gebeid van duurzame inzetbaarheid. Met ten minste vijf jaar ervaring met advisering aan leidinggevenden bij complexe re-integratietrajecten en inzetbaarheid van medewerkers. Je bent goed bekend met de gedragsmatige visie op verzuim en het eigen regie-model. Verder beschik je over actuele specialistische kennis van de sociale wetgeving op terrein van verzuim, re-integratie en WIA. Kennis van de NRGA (Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam en ervaring met complexe verzuim-problematiek in ambtelijke organisatie heeft de voorkeur. Geboden wordt een tijdelijke functie voor ten minste 24-36 uur per week voor een 1 jaar. Mogelijk verlenging tot maximale contractjaar van 2 jaar. Starten z.s.m. Uurtarief ligt tussen de 70,- en 80,- euro (incl. reiskosten), afhankelijk van ervaring.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur met goede pen. Als communicatieadviseur ga je aan de slag voor stadsdeel Noord om het gebiedsteam te versterken vanuit communicatie. Stadsdeel Noord maakt een enorme ontwikkeling de komende jaren. Er worden veel gebieden opgeknapt of helemaal nieuw ontwikkeld tot woon-/werkgebied. Sociale problematiek staat hoog op de agenda, evenals het actief laten participeren van bewoners/ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen. De communicatieadviseur adviseert de gebiedsmanager, het gebiedsteam, de projecten en het bestuur en levert communicatieve ondersteuning en uitvoering. Verder maak je deel uit van een flexteam binnen de afdeling, spring je in waar nodig en draag je bij aan verdere professionalisering van het team. Gezocht wordt een ervaren communicatieadviseur op ten minste HBO-niveau met aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Je draagt bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en netwerken van stakeholders, en je stimuleert de dialoog met en tussen bewoners. Je kan makkelijk schakelen tussen verschillende opdrachtgevers en communicatiewerkzaamheden (niveaus). Je weet een actieve bijdrage te leveren aan de contentstrategie, de verdere professionalisering van het team en de communicatiefunctie. Social media weet jij goed te benutten, kan zelfstandig teksten opstellen en redigeren en je weet je weg goed te vinden binnen een projectorganisatie. Kennis in Factor C en ervaring met participatie (co-creatie) is een must. Geboden wordt een tijdelijke baan op basis van detachering voor minimaal 32 uur per week. Starten 2 september 2019, periode van 6 maanden met een optie op verlenging tot een duur van twee jaar. Marktconform salaris.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie&Co een content specialist. Als content specialist ga je aan de slag voor het programma Circulaire Economie. Je werkt samen met een senior communicatieadviseur en levert advies, ondersteuning en uitvoering aan circulaire projecten. Je draagt bij aan de ontwikkeling van relevante sociale netwerken in buurten en de netwerken van stakeholders. Je creëert content met een focus op het bieden van handelingsperspectief aan bewoners om duurzame stappen te zetten en stimuleert de dialoog met en tussen bewoners. Je werkt nauw samen met de communicatieadviseurs van de programma's Klimaatneutraal, Aardgasvrij, Luchtkwaliteit, Groen en Afval&Grondstoffen om gezamenlijk het thema duurzaamheid voor de gemeente Amsterdam invulling te geven. De gemeente Amsterdam streeft namelijk naar een circulaire stad in 2050. Gezocht wordt een specialist op ten minste HBO-niveau met aantoonbare ervaring met communicatieadvies en implementatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Daarnaast is het voor jou geen probleem om een contentstrategie uit te voeren en een communicatie- en contentkalender op te stellen en uit te rollen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de senior adviseur, programmamanager en het programmateam. Verzorgt webcare, kan zelfstandig teksten opstellen en redigeren en je weet online media goed te benutten. Ook draag je zorg voor de gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. Ervaring met communicatie in het duurzaamheidsdomein is een must. Geboden wordt een tijdelijke baan op basis van detachering voor minimaal 32 uur per week. Starten 9 september 2019, periode van zes maanden met een optie op verlenging tot een duur van twee jaar. Marktconform salaris.
Amsterdam - Voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt Communicatie & Co een teamleider communicatie. Het KNAW is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is een adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. In het KNAW Humanties Cluster is de bedrijfsvoering ondergebracht in een centraal bedrijfsbureau en beschikt over een gezamenlijke afdeling Digitale Infrastructuur. Voor het communicatieteam, dat onderdeel vormt van het bedrijfsbureau, zoekt het KNAW een teamleider. Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het omvormen van de afdeling communicatie tot een zelfsturend team. Binnen de organisatie werk je aan de profilering van de afdeling. Daarnaast formuleer je in samenwerking met het team een communicatiestrategie van het KNAW Humanities Cluster als geheel en de afzonderlijke onderdelen en projecten. Je legt verantwoording af aan het directieteam van het Humanities Cluster. In deze functie heb je een goed ontwikkeld gevoel voor teamprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen nodig. Je bent empathisch, een creatieve denker, ondernemend en initiatiefrijk. Zonder de collegialiteit uit het oog te verliezen ben je ambitieus, maar ook reflexief op je eigen functioneren. Belangrijk voor het KNAW is dat je minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring hebt met het aansturen binnen de sector universiteiten / onderzoeksinstituten of overheidsinstellingen in de afgelopen 5 jaar. Aantoonbare ervaring met werken in een academische omgeving of in de erfgoedwereld is ook een wens en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen / implementeren van communicatiestrategieën in de afgelopen 5 jaar. Gezien de wetenschappelijke omgeving is een afgeronde opleiding op WO niveau een pré. Verdere ervaring met het opzetten en implementeren van veranderingsprocessen, gericht op het team (teamontwikkeling), maar ook op de invloed van communicatie binnen de organisatie is handig. Geboden wordt een tijdelijke parttime baan op basis van detachering voor minimaal 24 - 32 uur per week voor 1 jaar. Starten z.s.m. en werkdagen in overleg. Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12-13. Interim is ook bespreekbaar. De gesprekken bij de opdracht zijn gepland op woensdag 28 augustus 2019.
Utrecht - Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt pzSearch een transformatie manager HR. Met het Programma 'People on track!' wil de Nederlandse Spoorwegen tot een vernieuwd dienstverleningsmodel komen. In dit programma wordt de transformatie vormgegeven van het huidige model naar een efficiënter en effectiever model, waarin alle processen van de ‘employee journey’ centraal staan. Hiervoor is er een transformatie nodig binnen HR én een verandering van de manier van uitvoeren van HR activiteiten door leidinggevenden binnen NS. Een verandering die zorgvuldig begeleid moet worden binnen een divers landschap. Jouw rol en verantwoordelijkheid ligt zowel in het (inhoudelijk mede) opzetten van de HR transformatie (proces en organisatie) als in het begeleiden en borgen van deze veranderingen. Je organiseert diverse sessies/workshops waarbij een multidisciplinair team mede vorm gaat geven aan dit vernieuwde dienstverleningsmodel. In dit traject werk je nauw samen met de business, HR specialisten en de programmamanager, die de overall regie voert. Daarbij werk je ook samen met de IT Projectmanager die zorgt dat alle benodigde digitale innovaties beschikbaar zijn (voor de organisatie). Je rapporteert aan de programmamanager, maar je bent tevens een vast onderdeel van de programma Stuurgroep, waarbij je oog houdt voor de verandering en fungeert als sparringpartner van de HR directie op het gebied van deze verandering. De NS zoekt een ervaren en flexibele manager in het HR domein op strategisch en senior managementniveau. Je hebt aantoonbare ervaring met medezeggenschap en bonden in grote organisaties (>20.000 mdw), specifiek in veranderingstrajecten. Met het begeleiden van organisatieveranderingen ben jij ook bekend. Kennis van het HR vak, HR processen en de HR organisatiedynamiek is een must. Denker en doener. Verder ben je communicatief sterk; zowel verbaal, non-verbaal als in geschrift. Ook heb je ervaring in het werken met multidisciplinaire teams. Geboden wordt een functie (32 uur) per 2 september a.s. voor een jaar met optie tot verlenging. Werken kan flexibel en ook op afstand wanneer dat uitkomt. Uurtarief tussen de 80 - 90 euro per uur, afhankelijk van ervaring.
Utrecht - Voor de Kamer van Koophandel zoekt Marketing & Co een senior marketeer. De marketeer wordt verantwoordelijk voor het bedenken en realiseren van vernieuwende marketingconcepten en (online) campagnes, plus voor de vertaling van proposities naar middelen. Hij of zij verzorgt de middelen die nodig zijn om de campagnes succesvol uit te voeren en om een groter bereik te realiseren. Daarbij houdt hij of zij de effectiviteit van de proposities in het oog, doet verbetervoorstellen. De KvK mikt vooral op een groter bereik en een hogere waardering in het segment 'corporate clients'. In deze functie werkt de marketeer nauw samen met communicatieadviseurs, productmanagers, in- en externe leveranciers. Gezocht wordt een marketeer met een groot empathisch vermogen, die resultaatgericht is en makkelijk contacten onderhoudt met in- en externe medewerkers. Ruime ervaring in de operationele marketing is een must, evenals in campagne-management. Hij of zij is in staat zelfstandig marketingplannen op te stellen en promotionele campagnes uit te voeren. Geschikte kandidaten hebben een achtergrond in de b2b-marketing, weten resultaten te meten en te analyseren en zijn aantoonbaar succesvol in het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes om new business te genereren. Geboden wordt een tijdelijke functie op basis van detachering. Minimaal 32 uur per week voor de periode van een jaar, met de optie op nog eens twee keer een jaar verlenging. Salaris conform CAO.
Lelystad - Namens de provincie Flevoland zoekt Woordvoerders Etc. in samenwerking met Communicatie & Co een adviserend woordvoerder op bestuursniveau. Als bestuursadviseur van de afdeling Bestuurs- en Directie Ondersteuning ondersteun je het college van Gedeputeerde Staten strategisch op politiek, bestuurlijk en communicatief vlak en draag je bij aan het goed laten verlopen van ambtelijke en bestuurlijke processen. Als adviseur volg je de voortgang in de portefeuilles, adviseert hierover en signaleert bestuurlijke, politieke en communicatieve risico’s en kansen. Je volgt het nieuws en analyseert relevante politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. Als woordvoerder sta je de media te woord en ga je regelmatig de provincie in om met inwoners en organisaties van gedachten te wisselen en af te stemmen. Gezocht wordt een echte netwerker met politieke en bestuurlijke affiniteit. Een ervaren adviseur die vanuit verschillende invalshoeken kijkt naar onderwerpen en de advisering van het college hierop afstemt. Je houdt van verantwoordelijkheid, bent een sparringspartner en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Ervaring met het te woord staan van de media is cruciaal, maar ook met het schrijven van toespraken en persberichten. Je bereidt interviews voor en faciliteert de communicatie tussen het college, politiek, samenleving en media. Voor de provincie brengt de adviseur relevante netwerken in kaart en zorgt ervoor dat de provincie in deze netwerken vertegenwoordigd is. Daarnaast volg je ook relevante (strategische) ontwikkelingen op lokaal, regionaal, en (inter)nationaal niveau en geeft samen met lobbyisten vorm en uitvoering aan strategische lobbyactiviteiten. Geschikte kandidaten (WO) hebben bewezen kennis van een overheidsorganisatie, ruime werkervaring in een complexe en bestuurlijke omgeving. Flexibiliteit, stressbestendigheid gewenst en werken op ongeregelde tijden en plaatsen is gewenst. Geboden wordt een functie (36 uur) voor een periode van 1 jaar met optie tot een vaste aanstelling. Salariëring conform schaal 12 in de CAO.
Amsterdam - On behalf of a fast growing international company, we are looking for an enthusiastic HR advisor. As an hr advisor, you advise and support management and the business with regards to the implementation of personnel policy and application of the performance cycle. You are actively involved in performance management and talent development programs and act as a point of contact for HR in the Business Support departments and the Front Office department. Coordinate and take executive action in the fields of inflow, throughflow and outflow. You will assist in setting up an internal learning & development academy, setting up onboarding and training programs. You should have at least an HBO+ level education and 3-5 years of experience within an HR department. Good understanding of local labour law and perfect English language skills. You enjoy working in a fast growing international environment and possess well developed interpersonal skills. You are a self-starter, and work independently to resolve issues. With your positive attitude and energy you build strong relationships and get things done! Offered is a permanent fulltime job within a very international dynamic environment. Gross yearsalary 45K.
Amsterdam - Voor een bureau dat haar klanten graag terugziet op de voorpagina's van de kranten of in de nieuwsbulletins van NOS, RTL en SBS, zoekt Redactie & Co een journalist met een goed gevoel voor nieuws en een neus voor (commerciële) kansen. De journalist werkt binnen een team van gerenommeerde oud-journalisten aan manieren om de klanten van het bureau zichtbaar te maken in de media. Zoekt het nieuws binnen een organisatie, en weet dat zo te verpakken dat belangstelling ontstaat binnen de reguliere media. Spreekt met directies en jaagt proactief en zelfstandig naar nieuwswaardige items. Brengt de items multimodaal naar buiten: via persberichten, bijeenkomsten, exclusieve interviews of social media. Steeds met als doel het nationale nieuws te halen. Adviseert opdrachtgevers over de te kiezen tactiek en realiseert publiciteit. Gezocht wordt een journalist met 5 tot 10 jaar ervaring in de reguliere journalistiek. En, heel belangrijk, met de capaciteit om bedrijfsnieuws zo te verpakken dat media het nieuws oppikken. Is creatief, heeft een eigen netwerk onder journalisten en voelt zich geroepen projecten geheel zelfstandig uit te voeren. Van overleg met de klant, tot het selecteren van middelen naar het schrijven van artikelen, persberichten en briefings voor een interview. Ten minste hbo-niveau, met uitstekende contactuele eigenschappen, een scherpe pen en sterke adviesvaardigheden. Een doener, die er niet voor terugdeinst een persbijeenkomst te organiseren en journalisten te overtuigen van het belang van het gepresenteerde nieuws. Geboden wordt een functie voor ten minste 32 uur per week (24 uur in het begin bespreekbaar, maar wel met de intentie uit te breiden tot 32 of 40 uur). Team met een aantal bekende oud-journalisten. Goed salaris en secundaire voorwaarden (maximaal 4000 euro bruto fulltime). Fijne werksfeer en werkplek in hartje Amsterdam.
Amsterdam region - On behalf of an international ICT company, pzSearch is looking for an international HR manager with a background in recruitment. Recruitment and engagement in the war on talent is one of your key responsibilities. You work closely with managers globally to attract, develop and coach their teams. You coordinate global HR initiatives and arrange the 2019 training and development plan with the line managers. Help drive a cultural change program. You make people management easier for all line managers, and more interesting with the right coaching, tools and processes. You are responsible for the HR planning, including global budget and execution management. Improve HR processes by automating manual processes into 1 HR-system with an external vendor. You are passionate about HR and have a track record in attracting and developing talent with everything this requires, especially job market communication. A background in recruiting is a strong advantage. You enjoy working in a fast paced international environment and have a strong focus within an environment that requires multitasking. You have a bachelor in Human Resources, and at least 5 years' experience in HR . You have the full command of the Dutch and English. Offered is a job for 3/4 days a week within a dynamic international environment. Gross year salary 70k based on a 32 hour work week.