Vacatures

De Search & Co Groep bestaat uit een aantal samenwerkende bureaus met vacatures in onder meer media, communicatie, creatie & design, marketing, hrm en management support. Een overzicht van de actuele vacatures. Op de hoogte worden gehouden van nieuwe vacatures? Schrijf je dan in!

Etten-Leur - Voor de gemeente Etten-Leur zoekt Communicatie & Co een adviseur Communicatie & Kabinet. Je adviseert je collega’s van de gemeente over beleid. Complexe materie en issues vertaal je naar heldere boodschappen voor de pers en het publiek. Je stelt (strategische) communicatieplannen op en begeleidt de uitvoering ervan. Je pakt ook de woordvoering op. Je adviseert over en ondersteunt diverse vormen van overheids- en burgerparticipatie. Je draagt actief bij aan de doorontwikkeling van het communicatiebeleid van de gemeente. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vier jaar ervaring als communicatieadviseur, het liefste opgedaan bij een gemeente. Ook heb je ervaring met woordvoering. Verder heb je ervaring in het begeleiden van projecten. Je bent klant- en resultaatgericht, stressbestendig, flexibel, je neemt initiatief, weet draagvlak te creëren, denkt in oplossingen en je kunt goed samenwerken. Je combineert een vlotte pen met uitstekende mondelinge vaardigheden voor zowel in- als externe communicatie. Daarnaast heb je oog voor de maatschappij. Je voelt je thuis in een bestuurlijke omgeving en je kunt omgaan met belangentegenstellingen. Middels een aanbesteding (i.v.m. zwangerschapsverlof) wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa vier maanden. Verlenging is eventueel mogelijk. 28 tot 32 uur per week (minimaal 28 uur per week aanwezig op kantoor). Startdatum: rond 16 maart. Tarief in overleg.
Apeldoorn - Voor het Waterschap Vallei en Veluwe zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Waterfabriek Wilp. Je gaat aan de slag voor het project Waterfabriek Wilp. Dit is een voorbeeldproject voor het waterschap. Het project zit in de opstartfase. In 2020 is een aantal grote communicatie-activiteiten gepland. In 2023 moet het project worden opgeleverd. Je gaat je zodoende bezighouden met tactische en operationele communicatie. Waaronder het schrijven van teksten, het maken van communicatieproducties en het organiseren van evenementen. Je werkt nauw samen met de vaste communicatieadviseur. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal drie jaar ervaring in een vergelijkbaar project/ omgeving. Je hebt kennis van overheidscommunicatie. Je bent de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift. Verder ben je resultaatgericht, proactief, zelfstandig en creatief. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met een jaar is mogelijk. Circa 20 uur per week. Z.s.m. starten. Tarief in overleg.
Utrecht - Voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zoekt Communicatie & Co een interne communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor het Vesalius-traject. NWO is hiermee gestart om alle processtappen van het financieringsproces binnen alle domeinen te harmoniseren, te vereenvoudigen en efficiënter te maken voor zowel de medewerkers binnen NWO als voor de aanvragers van financiering. Je adviseert de projectleider en -teamleden over de aanpak en de implementatie van de interne communicatie. Je stelt een communicatie-aanpak op en zorgt dat deze wordt gerealiseerd. De uitvoerende werkzaamheden spitsen zich primair toe op redactiewerk en in tweede instantie op de inzet tijdens live events. Ook geef je advies over externe communicatie naar aanvragers van financiering en het coördineren en realiseren hiervan. Je stemt de activiteiten af met de diverse communicatiecollega's, je organiseert overlegmomenten, stelt bespreekpunten op en begeleidt dit team inhoudelijk. Je rapporteert aan de teamleider van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring in een grote/ complexe politiek-bestuurlijke organisatie (bv. overheid/ onderzoeksinstelling) waarin je op strategisch niveau adviseerde over het opzetten en inrichten van interne communicatie. Je hebt ervaring in het in teamverband begeleiden van de interne communicatie rondom een intern veranderproject/ campagne. In het bijzonder van trajecten rondom het aanvragen van subsidie voor wetenschappelijk onderzoek. Je draait je hand niet om voor redactionele taken, het aansturen van externe bureaus, het ontwikkelen van communicatiemiddelen en het ontwikkelen/ inzetten van creatieve werkvormen. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden. Verlenging met twee keer drie maanden is mogelijk. 16 uur per week. Startdatum: 1 april. Standplaats is Utrecht, met enige regelmaat is aanwezigheid in Den Haag ook noodzakelijk. Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een loopbaanadviseur. Je gaat aan de slag bij het team Loopbaanadvies. Je begeleidt, adviseert en coacht vrijwillige kandidaten of kandidaten met een verplichte voorrangsstatus naar ander werk. Je onderhoudt direct contact met vacaturehouders en P&O collega's over de plaatsing van voorrangskandidaten en je onderhoudt contact met case managers/ verzuimspecialisten m.b.t. het begeleiden van kandidaten. Ook draag je bij aan de (door)ontwikkeling van personele mobiliteit in de organisatie en adviseer je managers over het belang van personele mobiliteit voor de organisatie en haar medewerkers. Verder draag je zorg voor maatwerkarrangementen (eindige samenwerkingsopties) via individuele begeleiding en advisering. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring binnen een overheidsinstelling. Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van speciale doelgroepen naar ander werk, zoals re-integratie-, boventallige- en/of 62+ (jaar)-kandidaten. Ook heb je ervaring met uitstroomtrajecten als gevolg van boventalligheid en ervaring met trajecten op het gebied van mobiliteit, omscholing, functioneren en ziekteverzuim. Verder heb je ervaring met het opstellen/ begeleiden van maatwerkafspraken en groepsgerichte loopbaantrajecten zoals sollicitatie- en netwerktrainingen. Je bent in het bezit van het trainerscertificaat. Daarnaast ben je NOLOC gecertificeerd en heb je een Talent Motivatie Analyse certificaat of ben je bereid deze zo snel mogelijk te behalen. Tenslotte heb je juridische kennis op het gebied van arbeidsrecht en ben je een stevige businesspartner op het gebied van arrangeren, netwerken en mobiliteit. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht geboden voor de duur van zes maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 20 tot 36 uur per week. Tarief in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Economische Zaken. Economische Zaken (EZ) werkt aan een sterke economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA). De afdeling Strategie en Ontwikkeling draagt bij aan de economische ontwikkeling van de MRA regio door langetermijnstrategieën te ontwikkelen voor het toekomstbestendig houden van de economie en het vergroten van het verdienvermogen. Zodoende participeer je in projecten en adviseer je over de communicatie. Je brengt overzicht in de communicatieactiviteiten. Je zoekt de samenwerking op met communicatieadviseurs van de partners. Ook verzorg je stakeholderanalyses en -management. Verder stel je communicatieplannen op in lijn met de stakeholdersanalyses i.s.m. andere betrokken organisaties. Daarnaast draag je bij aan de actieve en reactieve persbenadering in samenwerking met de betrokken woordvoerder(s). Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie en binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt ervaring met online en interne communicatie, social media, webcare, perscontacten en woordvoering. Ook heb je ervaring met story telling en Factor C. Je draait je hand niet om voor het (laten) produceren van communicatieproducten en het regisseren van communicatietrajecten. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van circa vijf maanden op basis van detachering. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 28 uur per week. Z.s.m. starten. Salaris in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur gebiedsontwikkeling. Je gaat aan de slag voor het team Communicatie t.b.v. de uitvoering van strategische communicatie rondom gebiedsontwikkeling. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van duizenden woningen mogelijk te maken. Je adviseert over en ontwikkelt de communicatie rondom participatie. Je schrijft communicatieplannen, ontwikkelt/ coördineert de productie van (digitale) middelen en je stelt teksten op. In de projecten werk je nauw samen met woningcorporaties, bewoners, belangengroepen, vastgoedontwikkelaars en interne betrokken partijen. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring binnen een complex werkveld, waarbij je gelijktijdig zowel in- als externe stakeholders bediende. Je hebt ervaring binnen het fysieke domein en met gebiedspositionering en/of omgevingscommunicatie. Verder heb je kennis van het Plaberum en/of een ander plan en besluitvormingsproces. En tenslotte ben je zelfstandig en allround. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden voor de duur van elf maanden op basis van detachering. Verlenging tot in totaal twee jaar is mogelijk. 32-36 uur per week. Startdatum 1 februari. Salaris in overleg.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een P&O adviseur. Je adviseert over brede P&O vraagstukken en implementeert het centraal ontwikkeld P&O beleid binnen de gemeente. Onderwerpen zijn o.a.: arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, verander- en organisatorische vraagstukken, functioneringsdossiers en bezwaarzaken. Je werkt integraal samen met specialisten op het gebied van Mobiliteit, Organisatieadvies, Leren en Ontwikkelen en Verzuim. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van advies over thema's, zoals verzuim, de beoordelingscyclus en individuele P-dossiers. Je bent adviseur en gesprekspartner van het (lijn)management. Je werkt decentraal bij de afdeling Grond en Ontwikkeling met andere P&O adviseurs. Je analyseert (en stelt waar nodig op) managementinformatie op het gebied van P&O. Verder neem je, waar nodig, als adviseur deel aan projectgroepen. En daarnaast werk je aan complexe casuïstiek op het gebied van o.a. verzuim, disfunctioneren en integriteit. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring als P&O adviseur in de afgelopen zeven jaar bij een grote gemeente/ overheidsorganisatie. Je draait je hand niet om voor het zelfstandig oppakken van complexe P&O vraagstukken. Met gemak zet je verzoeken om in adequate P&O oplossingen. Verder heb je ervaring met veranderingsprocessen en heb je ervaring met verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid. En het liefste beschik je over een goed netwerk binnen de gemeente Amsterdam. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa negen maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 32 tot 36 uur per week. Tarief in overleg.
Rijswijk - Voor de gemeente Rijswijk zoekt Communicatie & Co een woordvoerder. Je maakt deel uit van het Team Communicatie en Participatie. Dit team richt zich op advisering en uitvoering op het gebied van concern-, project-, bestuurs- en beleidscommunicatie. Je werkt voor twee of drie wethouders. Als woordvoerder ben je de spin in het web bij het ontwikkelen van mediastrategieën op de belangrijke dossiers en issues uit je portefeuille. Je adviseert en bereidt openbare optredens voor. Je bent verantwoordelijk voor het geven van strategisch en tactisch communicatieadvies aan de wethouders. Je helpt hen het gewenste profiel te creëren, aan de hand van vooraf bepaalde speerpunten uit het coalitieakkoord. Gezocht wordt een woordvoerder (HBO Communicatie/ Journalistiek) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen tien jaar. Het liefste opgedaan bij een gemeente. Je bent een natuurlijke sparringpartner voor je bestuurders. Met hetzelfde gemak schakel je van bestuurlijk naar ambtelijk niveau. Je hebt kennis/ ervaring op het gebied van moderne communicatiemethoden en -technieken en je bent zowel strategisch als uitvoerend sterk. In de omgang met de pers weet je de juiste toon te raken en onderwerpen in perspectief te zetten. Verder ben je flexibel, resultaatgericht, ondernemend, transparant, samenwerkend, politiek-bestuurlijk sensitief en omgevingsbewust. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Verlenging met twee keer drie maanden is mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 27 januari. Tarief in overleg. 'Bring-your-own-device' is van toepassing (telefoon/ laptop). De werkdagen zijn: maandag, dinsdag en donderdag. Daarnaast keuze uit woensdag of vrijdag. Vanwege de aard van de functie moeten ook regelmatig in de avonduren werkzaamheden worden verricht en incidenteel in de weekenden.
Amsterdam - Voor Greenpeace zoekt Marketing & Co een online marketing specialist. Je gaat aan de slag voor de afdeling Insights & Communication. Je ontwikkelt, beheert en analyseert de emailtrajecten op basis van slimme segmentatie en flow- en procesmodellen. Dit doe je samen met een team van communicatie- en dataspecialisten. Je monitort, analyseert en evalueert de resultaten en je geeft (ongevraagd) advies om de effectiviteit te verbeteren. Je bereidt mailingen voor en bouwt ze. Van selectie en kwaliteitscontrole van databestanden tot vormgeving en eindredactie. Je bewaakt daarbij de identiteit en de huisstijlrichtlijnen. Ook signaleer je nieuwe bruikbare trends voor digitale innovatie. Verder ben je actief betrokken bij de implementatie van de marketing automation, het ontwikkelen van customer journeys en je zorgt voor de correcte uitwisseling van data tussen de systemen. Daarnaast train je collega’s op het gebied van e-mailmarketing en je ontwikkelt de handleidingen, procesbeschrijvingen en andere tools waarmee campagneteams zelfstandig kunnen werken. Gezocht wordt een specialist (HBO) met minimaal drie jaar ervaring met online en e-mailmarketing. Je hebt ervaring met marketing automation en leads nurturing. Het liefste heb je ervaring met Clang, data-analyse tools zoals Analytics en met beeldbewerking. Je bent (data)gedreven, resultaatgericht, initiatiefrijk en op de hoogte van de laatste e-mailtrends. Je denkt in kansen, zet resultaten om in concrete verbeterplannen, werkt graag samen en je staat open voor ideeën/ feedback van collega’s. Verder kan je je eigen constructieve onderbouwde mening uitstekend verwoorden in het Nederlands en goed in het Engels. En tenslotte heb je uiteraard een hart voor een groene, rechtvaardige wereld. Geboden wordt een vaste functie (jaarcontract) voor minimaal 30 uur per week met zicht op verlenging. Het salaris ligt tussen de € 3.142,- en € 3.955,- (afhankelijk van ervaring), op basis van 37,5 uur p/w. Je krijgt 20 vakantiedagen + 3 vaste collectieve vrije dagen. Een NS Businesscard met onbeperkt reizen op basis van 2e klasse OV in Nederland. Een vegan lunch voor € 3,- per dag. De gesprekken vinden plaats op donderdag 16 januari.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een event manager (Next Generation Internet). De Next Generation Internet (NGI) Policy Summit wil Europese beleidsmakers en besluitvormers inspireren een nieuwe visie voor de toekomst van het internet te ontwikkelen. De Europese Commissie wil een mensgericht internet promoten, dat gebruikmaakt van technologieën die kunnen worden vertrouwd. Dit project is onderdeel van NGI Forward (driejarig project). Voor het aankomende NGI Policy Lab event ben jij zodoende de centrale speler. Je overlegt met de organiserende partijen (Gemeente Amsterdam, de Britse organisatie NESTA) en je stemt voorstellen af met betrokken experts. Je organiseert het geheel van lezingen en forumdiscussies. I.s.m. de opdrachtgevers ontwikkel je een programmaformat, selecteer en benader je sprekers en stem je af met betrokkenen. Je verzorgt de verslaglegging van alle overleggen met partners/ experts, je verzamelt/ edit de teksten over het programma en de sprekers, je stelt het draaiboek op en je coördineert het beleids- en communicatieplan. Verder ga je op zoek naar een geschikte locatie voor het event. Ook werf je ondersteunende productieleiders. En daarnaast stem je alle productionele taken af met de ondersteunende functies. Gezocht wordt een event manager met minimaal vijf jaar ervaring (opgedaan in de laatste tien jaar) als samensteller van congressen. Je hebt minimaal drie jaar ervaring met werken in een Europese context (bv. voor de Europese Commissie of voor een evenement gericht op een Europees publiek). Je hebt ervaring met het organiseren van internationale (meerdaags) congressen over beleidsmatige thema's. Zowel inhoudelijk als organisatorisch. Inclusief de aansturing van de organisatorische en ondersteunende functies. Verder heb je kennis over trends en ontwikkelingen in het digitale domein. Daarnaast heb je een groot netwerk en beheers je de Nederlandse en Engelse taal uitmuntend in woord en geschrift. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zeven maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 16 uur per week. Tarief in overleg. Je bent bereid enkele malen voor overleg naar London te vliegen. Reis- en verblijfskosten worden vergoed.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weerbare stad. Je gaat aan de slag voor het programma ondermijning genaamd 'De Weerbare Stad', en het programma drugs genaamd 'Weerbare Mensen, Weerbare Wijken'. Je stelt voor beide programma's een communicatiestrategie op en je geeft op onderdelen uitvoering aan deze strategie. Je legt verbinding met organisatieonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de invulling of anderszins raakvlakken hebben met de programma's (in- als extern). Je (mede) ontwikkelt en levert een bijdrage aan de communicatieopgave van de verschillende maatregelen van beide programma's (bv. opstarten van een opleidingsprogramma). Ook zorg je voor de gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. Verder stel je de strategie op voor het delen van successen (in- en extern). Daarnaast schrijf en redigeer je teksten voor intranet, de website en publicaties. En tenslotte bereid je de perswoordvoering inhoudelijk voor en werk je samen met woordvoerders. Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring bij een gemeente/ overheidsinstelling/ complexe organisatie, bij voorkeur in het veiligheidsdomein. Je hebt ervaring binnen thema's met grote maatschappelijke impact en met een politiek-bestuurlijke omgeving. Je beschikt over sterke adviesvaardigheden, je hebt overtuigingskracht, je ziet helder in wat wel en niet behoort tot de taken van communicatie en je onderkent hoofd- en bijzaken. Verder heb je ervaring met programma's waaraan door meerdere organisatieonderdelen invulling wordt gegeven. Daarnaast kan je domein overstijgend denken en doen. Tenslotte draai je je hand niet om voor het schrijven en redigeren van teksten. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 36 uur per week. Tarief in overleg.
Utrecht - Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt Marketing & Co twee campagnemarketeers (Team Awareness en team Service). Jouw focus ligt op het ontwikkelen van merkcampagnes (rondom het thema duurzaamheid), contentmarketing en het meedenken over de invulling en uitvoering van andere merk gerelateerde thema’s zoals het thema lezen (o.a. sponsoring Boekenweek, Kinderboekenweek etc.). Je voert marktbewerking uit middels tijdelijke of structurele campagnes, met als doel direct waarde toe te voegen op het gebied van merkbeleving en klanttevredenheid. Je komt te werken op de nieuwe afdeling ComIT, een nauwe samenwerking tussen Commercie en IT. De afdeling heeft de ambitie de doorlooptijd van een idee voor een dienst of product tot het in de markt zetten daarvan fors te verkorten. Binnen het team Awareness ben je verantwoordelijk voor de merkresultaten binnen dit domein. Binnen het team service ben je verantwoordelijk voor de klanttevredenheid binnen dit domein. Gezocht wordt een marketeer (HBO) met minimaal zeven jaar ervaring. Je hebt veel kennis van merkcommunicatie en strategie. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het bedenken en maken van merkcampagnes in de consumentenmarkt en met contentmarketing. Verder heb je minimaal twee jaar ervaring in een grote corporate organisatie. Ook heb je kennis van agile, safe en scrum. Je bent communicatief vaardig, ondernemend, je durft anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en je kan goed commercieel denken. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa acht maanden. Verlenging is eventueel mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 13 januari. Tarief in overleg. Je kan reageren tot en met vrijdag 3 januari 18:00 uur.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online redacteur. Je gaat voornamelijk aan de slag voor de Stadspas, maar ook voor De Makkies en Pact. Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van de content op het gebied van structuur, tekst, presentatie en beheer op basis van analyse van gebruikerstaken. Je voert redactie en je bent mede verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de contentconcepten per onderwerp op basis van de contentstrategie. Je analyseert en beoordeelt de bestaande content en de beschikbare gebruikersdata, en je doet verbetervoorstellen. Ook beantwoord je de vragen op facebook en uit de mailbox Stadspas. Verder ontwikkel je de inzet van social media voor de Stadspas. Daarnaast plaats je content op facebook en instagram, verzorg je de webcare en bewaak je dat de vragen binnen gestelde termijnen worden beantwoord. Maar je verzamelt ook content, stuurt de digitale nieuwsbrief uit, verzorgt de interne communicatie voor zowel Pact als De Makkies via intranet en ben je de achtervang voor de offline communicatie (folder, kidsmailing etc.). Gezocht wordt een redacteur (HBO) met ervaring met het maken van content design voor een website voor een grote overheidsorganisatie/ complexe organisatie. Ook heb je ervaring met het implementeren van Toptaken, bij voorkeur in een 100.000+ gemeente. Verder heb je ervaring met het werken met contentmanagementsystemen en met het werken met online statistiekprogramma's. Je hebt kennis van bereik, effect en onderzoek van online communicatiemiddelen en van contentmanagement. Je weet hoe mensen zich online gedragen en je stelt de gebruiker centraal. Je bent zowel adviserend als uitvoerend en je functioneert zelfstandig. Daarnaast heb je ervaring met online marketing in de vorm van persuasief schrijven en data-interpretatie voor de optimalisatie van conversieketens en de verbetering van social media inzet. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke functie aangeboden op basis van detachering. Duur circa zes maanden (verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk). Z.s.m. starten. 32 tot 36 uur. Salaris in overleg.
Breda - Voor de gemeente Breda zoekt paSearch een bestuurssecretaresse. Je zorgt er voor dat het bestuur volledige organisatorische, secretariële en administratieve ondersteuning krijgt. Je verzorgt het complexe agendabeheer en de telefoonafhandeling. Ook verzorg je de (vertrouwelijke) correspondentie en het e-mailverkeer. Waarbij je deze vanuit eigen inzicht inschat op belang en urgentie en je zo op de hoogte blijft van de inhoud van de portefeuille van de bestuurder. Je stroomlijnt en controleert de dagelijkse informatiestroom van en naar het college. Je bent het eerste aanspreekpunt bij het maken van afspraken (intern/ extern). Je ontvangt gasten, regelt koffie/ thee/ lunch/ diner en vervoer. Je bent een buffer richting de interne organisatie en externe omgeving. Verder verzamel/ orden je vergaderstukken, archiveer je informatie en leg je het werkarchief voor de bestuurder aan. Daarnaast bereid je vergaderingen en bijeenkomsten organisatorisch en administratief voor. Je vormt samen met je collega’s een eenheid om diverse gebeurtenissen te organiseren. Gezocht wordt een secretaresse met ervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in een hectische politiek- en bestuurlijke omgeving. Je hebt goede kennis van en vaardigheid met Outlook, I-babs, Word, Excel, BBV module en sharepoint. Je kan prioriteiten stellen, overzicht creëren en bewaren, plannen, organiseren en snel schakelen. Je bent resultaat-, oplossings- en klantgericht, representatief, stressbestendig, empathisch, integer, dienstverlenend, gastvrij, positief ingesteld, initiatiefrijk, accuraat en flexibel. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden (mondeling als schriftelijk). Daarnaast kan je efficiënt werken in een digitale omgeving. Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor circa twee maanden. Verlenging is mogelijk indien een vaste invulling dan nog niet gelukt is. 36 uur per week. Z.s.m. starten. Tarief in overleg.
regio 't Gooi - Namens een wereldwijd toonaangevend bureau voor het design van exclusieve jachten zoekt creatieven.com een designer die qua smaak, kennis en ervaring aansluit bij het topsegment van de markt. De designer ontwikkelt high-level concepten voor print, web, animatie en een variëteit aan media, voor zowel klanten als voor het bureau zelf. Hij of zij ontwerpt zelfstandig en is in staat het proces van concept tot uitvoering te overzien en aan te sturen. Voert projecten uit in nauwe samenwerking met de art director en design director. Gezocht wordt een designer met het commitment om zichzelf en zijn of haar producten continu verder te ontwikkelen en om deze kennis te delen met collega's. Geschikte kandidaten hebben ervaring als designer voor merken in het topsegment. Ervaring in alleen massamerken is uitdrukkelijk onvoldoende om deze functie goed te kunnen invullen. De ideale kandidaat heeft brede creatieve ervaring, inclusief grafisch ontwerp, brand identity design, digitaal en print. Is snel en goed thuis in de Adobe Suite en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Internationaal georiënteerd. Goed oog voor schoonheid, pragmatisch ingesteld, flexibel, verantwoordelijk en weet deadlines te respecteren. (Near) native Engels, beheersing van het Nederlands is een pre. Geboden wordt een fulltime baan op basis van een eenjarig contract met uitzicht op een vast dienstverband. Starten liefst per direct. Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Utrecht - Voor een groot bureau voor creatieve consultancy en experience design is creatieven.com in samenwerking met DesignConnector continu op zoek naar een 3D-ontwerper in de rol van visitor experience designer. Het bureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen van tentoonstellingen, bezoekerscentra, paviljoens en multimediale theaters: inhoud, ontwerp en productie. Internationaal. De designer ontwerpt zelfstandig ruimtelijke projecten, werkt samen met collega-designers in grote projecten en geeft leiding aan multidisciplinaire teams. Is verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving. De designer ontwikkelt nieuwe concepten en neemt deel aan pitches om deze concepten te verkopen. Kijkt met een kritisch oog naar de klant en weet het verhaal boven water te krijgen en vervolgens over te brengen op bezoekers. Offline, 3D en AV. Gezocht wordt een 3D-designer met creatieve, vernieuwende ideeën en uitstekende sociale vaardigheden. Ten minste 5 jaar relevante ervaring. Gevoel voor stijl en met een ontwerpstijl die tot de verbeelding spreekt. Achtergrond in ruimtelijk design: museaal, theatraal en/of scenografisch. Plus ervaring in vergelijkbare crossmediale ruimtelijke ontwerptrajecten en -producties. Zonder een dergelijke achtergrond heeft het geen zin te reageren op deze vacature. Aantoonbare leidinggevende ervaring. Zelfstandig en proactief. Ruime ervaring met Adobe CS, Vectorworks en Cinema 4D. Vanwege het internationale karakter van de werkomgeving uitstekend in het Engels (spreken én schrijven). Geboden wordt een fulltime baan binnen een toonaangevend bureau met een ervaren en informeel team. Internationale perspectieven.
Amsterdam - In opdracht van een jong, Amsterdams meubel bedrijf zoek ik samen met DesignConnector een energieke officemanager. Je bent intern en extern aanspreekpunt op het gebied van de dagelijkse administratief- secretariële taken, zoals de telefoon, het beantwoorden van mails en het ontvangen van de klanten. Je begeleidt indiensttreding van nieuwe collega's, administreert contracten en houdt vakantiedagen/ziekteverzuim bij. Daarnaast ben je de PA van de directie: je houdt de agenda bij, boekt reizen en handelt correspondentie zelfstandig af. Je notuleert en plant de vergaderingen. Jij hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding en 5 jaar vergelijkbare ervaring. Beschikt over prima communicatieve vaardigheden zowel in het Engels als in het Nederlands. Uitstekende kennis van Microsoft Office. Je bent punctueel, zelfstandig en denkt altijd een paar stappen vooruit. Je kan prioriteiten stellen, goed plannen en organiseren, kortom een echte spin in het web, die lol heeft in het ontzorgen van de directie. Wij bieden een veelzijdige fulltime functie in een klein hecht met doorgroeimogelijkheden. Bruto maandsalaris 2400,- euro.