Search & Co Groep: een groene onderneming

De Search & Co Groep is een onderneming met een bewust milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Iedere dag proberen we verantwoordelijk om te gaan met de beperkte bronnen van Moeder Natuur. Concrete punten in onze groene bedrijfsvoering zijn onder meer:

  • Géén auto's van de zaak - onze medewerkers reizen per fiets of openbaar vervoer.
  • Digitale opslag van documenten om het papiergebruik tot een minimum te beperken - voorstellen aan opdrachtgevers sturen we bij voorkeur per e-mail. Onze leveranciers vragen we facturen bij voorkeur digitaal aan te leveren, terwijl we onze klanten facturen per mail toesturen als dit geaccepteerd wordt. We beperken hiermee ook de transportkosten van traditionele post.
  • We promoten ons bedrijf bij voorkeur via internet. Dit bespaart indirect papier- en transportkosten in traditionele printmedia.
  • Ons kantoor is gevestigd in een duurzaam gebouw. Het pand bestaat inmiddels ruim 100 jaar. Dankzij goede klimaatvoorzieningen (onder meer hoogrendementsketels), spaarverlichting en state-of-the-art computerapparatuur met groenlabel weten wij het energieverbruik tot een minimum te beperken. De ingekochte energie is CO2-arm geproduceerd.
  • Bij de inkoop van producten en diensten geven wij de sterke voorkeur aan leveranciers met een eveneens 'groene' bedrijfsvoering die in staat zijn op milieuvriendelijke wijze producten of diensten te leveren. Een goed voorbeeld hiervan is onze hechte band met huisbankier Rabobank, een voorloper op het terrein van milieuvriendelijke investeringen.
  • Wij scheiden ons bedrijfsafval strikt en zien toe op een verantwoorde verwerking.

Bij de Search & Co Groep is milieubewustzijn geen loze belofte, maar een dagelijks terugkerend item in de bedrijfsvoering. Goed geïmplementeerd biedt het ons bedrijf bovendien mogelijkheden de overheadkosten te beperken en daardoor bij te dragen aan een gezonde winstgevendheid en continuïteit.

Meer informatie?

Stuur een mailtje aan ir Maurice van Uden via maurice@searchco.nl. Hij legt je graag uit wat 'groen' bij ons betekent.