Nieuwe huisstijl Search & Co Groep

AMSTERDAM, 26 november 2008 - De Search & Co Groep heeft een nieuwe huisstijl. De nieuwe stijl zoals op deze website, wordt in de komende weken geïmplementeerd op alle sites van de groep.

Met de nieuwe stijl wil de groep inhaken op de nieuwste inzichten over design, terwijl wordt vastgehouden aan een 'no nonsense' uitstraling. Geen kunst om de kunst, maar modern ontwerp met het oog op toegankelijkheid en relevante informatieverstrekking.

Het blauw-witte logo - dat terug zal komen in ieder afzonderlijk bedrijfslogo - is het paskruis. Met dit logo wil de groep haar ontstaan vanuit de mediawereld benadrukken. Het paskruis wordt in de drukkerij gebruikt om de afzonderlijke kleurendrukken exact boven elkaar te positioneren.

De nieuwe huisstijl is er in het 'zwart', zoals op deze website, en in het 'wit' voor gebruik op briefpapier, enveloppen et cetera.

Om het paskruis bekender te maken, start de Search & Co Groep een aantal campagnes, vooral vanuit haar werkmaatschappijen. Een van de onderdelen is een internet advertising campagne, een andere is de sponsoring van de Amsterdamse Football Club AFC. In de komende weken en maanden moeten de relaties van Search & Co bekend worden met de nieuwe layout.

Over de Search & Co Groep

Search & Co is een organisatie van zelfstandige bureaus voor werving, selectie en uitzending van professionals in specifieke beroepsgroepen. Binnen de groep bestaan specialisaties in communicatie, creatieven, finance, hrm, ict, management support, marketing, muziek en redactie.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie)

Meer informatie over dit persbericht kun je krijgen via Maurice van Uden, telefoon 020 521 8700. Voor opmerkingen over de nieuwe site stuur je hem een mailtje.