Search & Co formuleert privacybeleid

AMSTERDAM, 24 mei 2007 - Hoewel de Search & Co Groep sinds haar ontstaan steeds zeer zorgvuldig is omgegaan met de aan haar verstrekte persoonsgegevens, is dit beleid nu geformaliseerd.

Search & Co is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Search & Co houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Het privacybeleid is online beschikbaar op deze site.

Over de Search & Co Groep

Search & Co is een organisatie van zelfstandige bureaus voor werving, selectie en uitzending van professionals in specifieke beroepsgroepen. Binnen de groep bestaan specialisaties in communicatie, creatieven, sales, hrm, ict, redactie en marketing. De groep zal in 2007 naar verwachting een gezamenlijke omzet realiseren van 6 miljoen euro en is gevestigd in Amsterdam.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie)

Meer informatie over het privacybeleid is te verkrijgen bij Maurice van Uden, algemeen directeur van de Search & Co Groep (020 521 8700 of maurice@searchco.nl).