Search & Co Groep 35 procent gegroeid

AMSTERDAM, 8 januari 2008 - In het afgelopen boekjaar 2007 is de omzet van de Search & Co Groep met ruim 35 procent gegroeid tot 4,75 miljoen euro.

Binnen de groep is Redactie & Co nog steeds het grootste onderdeel. De omzet van dit bedrijf nam toe van 2,4 naar 3,0 miljoen euro (plus 25 procent).

De snelste stijger binnen de groep was pzSearch met een omzetverdubbeling tot bijna 600.000 euro. Communicatie & Co groeide licht tot 780.000 euro, ondanks een wisseling van de directie in de eerste helft van het boekjaar.

Veelbelovend is Creatieven.com, dat in haar eerste volledige boekjaar een omzet van ruim 200.000 euro wist te realiseren.

Jaar van verandering

2007 bleek een jaar van veranderingen binnen de groep. De projectactiviteiten in RedactiePartners werden afgestoten, terwijl het belang in Communicatie & Co na het vertrek van de mede-oprichter werd uitgebreid tot 100 procent.

Bovendien werd MediaSearch omgezet in Marketing & Co, waarmee dit onderdeel de mogelijkheid kreeg ook buiten de media marketeers te plaatsen.

De organisatorische veranderingen blijken nu al een duidelijk positieve invloed te hebben op de bestuurbaarheid en kwaliteitsbewaking binnen de groep. Bovendien leidde het afstoten van de projectactiviteiten tot nieuwe klanten die de groep niet langer zien als concurrent. Een en ander wordt bevestigd door een duidelijke stijging van omzet en resultaat in het tweede halfjaar.

Nieuwe bedrijfsonderdelen

In het afgelopen jaar startte de groep met een viertal nieuwe activiteiten: ICT & Co, FinanceSearch, PAsearch en Muziek & Co. De directie verwacht dat deze nieuwe onderdelen in het nieuwe boekjaar zullen bijdragen aan omzet én winst van de groep.

In 2007 werden de activiteiten in nieuws- en job portals fors uitgebreid. De groep exploiteert nu een tiental sites, bedoeld om kandidaten in de verschillende doelgroepen beter te bereiken en als publiciteitsmedium voor de eigen activiteiten.

Werkwijze

Naar aanleiding van een in 2007 uitgevoerd onderzoek naar de ervaringen van opdrachtgevers met de onderdelen van de Search & Co Groep, is de werkwijze van de bedrijven verder aangescherpt. De verbeterde processen zullen in de eerste twee maanden van 2008 volledig geïmplementeerd zijn. In de loop van het jaar zal een verkort onderzoek onder klanten plaatsvinden naar de resultaten van de uitgebreide werkwijze.

2008

Voor het lopende boekjaar verwacht Search & Co een verdere, relatief sterke stijging van omzet en resultaat. In absolute zin zullen met name Redactie & Co, Communicatie & Co en pzSearch hun bijdrage leveren, terwijl ook van een aantal nieuwere activiteiten substantiële bijdragen worden verwacht.

Mede gezien de economische ontwikkelingen verwacht de directie een groei van ten minste 30 procent tot 6 miljoen euro.

De krapper wordende arbeidsmarkt wordt door de groep niet gezien als een belemmerende factor, integendeel. Gezien de omvang en kwaliteit van de opgebouwde kandidatenbestanden mag juist een versnelling van de groei worden verwacht, temeer daar veel opdrachtgevers juist meer moeite lijken te krijgen met het aantrekken van nieuwe medewerkers.

De groep heeft de ambitie in 2008 wederom een aantal nieuwe, zelfstandig opererende specialisaties in te richten, met name op het gebied van de werving, selectie en detachering van juristen, technici en (Nederlandse) expats.

Over de Search & Co Groep

Search & Co is een organisatie van zelfstandige bureaus voor werving, selectie en uitzending van professionals in specifieke beroepsgroepen. Binnen de groep bestaan specialisaties in communicatie, creatieven, finance, hrm, ict, management support, marketing, muziek en redactie.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie)

Meer informatie over de inhoud van dit persbericht is te verkrijgen bij Maurice van Uden, algemeen directeur van de Search & Co Groep (020 521 8700).